nieuws

Truc van werkgever: minder loon voor zieke werknemer

Geen categorie

Werkgevers blijken een truc te gebruiken om personeel dat vaak ziek is, minder te betalen. Als een werknemer terugkeert van ziekteverzuim, meldt de werkgever hem toch gedeeltelijk ziek. De werknemer merkt dat pas wanneer zijn loon na verloop van tijd daalt.

Dit schrijft het Nederlands Dagblad. FNV Bondgenoten zegt de truc 'regelmatig' tegen te komen. Volgens de bond lopen werknemers hiermee het risico eerder in een arbeidsongeschiktheidsuitkering te belanden.

De truc is mogelijk door een gat in de Wet Poortwachter. Die schrijft voor dat een baas twee jaar lang loon moet doorbetalen van een zieke werknemer, maar het percentage verschilt per cao. Door iemand na terugkeer op de werkvloer toch ‘administratief’ ziek te melden, blijft de termijn van de loondoorbetalingsplicht gewoon doorlopen. In veel cao's zakt het loon in het eerste of tweede ziektejaar met tien of twintig procent. Zo'n werknemer kan ineens zijn loon zien dalen. Dat kan als hij weer ziek wordt, maar ook als hij inmiddels aangepast werk doet. Dat is het moment dat ze bij ons aan de bel hangen", zegt Felix Alejandro Pérez, bestuurder bij FNV Bondgenoten.

Deze praktijk komt volgens de bond voor bij grote bedrijven die in kaart hebben gebracht met welke werknemers ze risico lopen op herhaald ziekteverzuim. Sommige werkgevers willen dan niet steeds opnieuw beginnen met een periode van twee jaar loondoorbetaling.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn administratieve ziekmeldingen niet verboden. "Maar we zijn er niet van op de hoogte dat een ziekmelding buiten medeweten van een werknemer wordt gedaan."

(Bron: Nederlands Dagblad)

Reageer op dit artikel