nieuws

Tweede Kamer wil alle berispingen artsen openbaar

Geen categorie

Patiënten moeten kunnen nagaan of hun arts ooit een waarschuwing, een berisping of een schorsing heeft gekregen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit voorstel van het VARA-programma 'De Ombudsman' om deze tuchtmaatregelen openbaar te maken en dient binnenkort een amendement in voor deze wetswijziging.

In de uitzending van vrijdag 8 oktober 2010 pleiten VVD, PvdA, GroenLinks en SP bij Pieter Hilhorst voor deze wetswijziging, waardoor patiënten het recht krijgen om te weten welke tuchtmaatregel een hulpverlener opgelegd heeft gekregen. Informatie hierover moet volgens de partijen zo transparant mogelijk zijn.

Wet Big
Binnenkort wordt de Wet Big (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) in de Tweede Kamer behandeld. Momenteel zijn alleen actuele schorsingen, gedeeltelijke ontzeggingen van de bevoegdheid en doorhalingen openbaar via dit Big-register, waar artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen geregistreerd staan. Via een wetswijziging van de Wet Big willen de politieke partijen volledige openbaarheid van waarschuwingen, berispingen en voormalige schorsingen bewerkstelligen.

Patiënt centraal
Henk van Gerven
, Tweede Kamerlid voor de SP, vindt dat de patiënt centraal staat. 'Het is niet leuk als je als arts ooit een berisping of waarschuwing hebt gehad, maar ik denk dat het belang van de patiënt zwaarder weegt dan de privacy van artsen.' VVD Kamerlid Halbe Zijlstra, ondersteunt dit standpunt. 'Een patiënt moet kunnen zien wat er in het verleden is gebeurd. Dus moet een patiënt kunnen kiezen op basis van alle beschikbare informatie', aldus Zijlstra in 'De Ombudsman'. Ook GroenLinks wil meer openbaarheid. 'Gezondheid is superbelangrijk en het moet zo zijn dat je zelf kunt uitzoeken hoe het zit met de staat van dienst van een arts', zegt Tweede Kamerlid Linda Veerman. Agnes Wolbert, PvdA: 'Je wilt dat cliënten die informatie kunnen zien en zelf kunnen ophalen via internet of bij het register zelf. Nu kan dat niet en dat zou moeten veranderen.'

Verstoorde vertrouwensband
De beroepsorganisatie van artsen, de KNMG, is tegen het openbaar maken van alle tuchtmaatregelen. De KNMG vraagt zich af of patiënten een waarschuwing of berisping op waarde kunnen schatten en vreest voor een verstoorde vertrouwensband tussen arts en patiënt.
Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG: 'Een waarschuwing heeft niet als doel om op een lijst geplaatst te worden en uit te vergroten, waardoor het uit balans komt. De vraag is of de zorg er beter van wordt door openbaarheid. Waar de zorg beter van wordt is hoe met die waarschuwing wordt omgegaan. Je loopt het risico, dat wat een incident is, wordt uitvergroot en dat daarmee het vertrouwen in de arts wordt aangetast en daar wordt de patiënt ook niet beter van.'

Tuchtmaatregelen
Tuchtmaatregelen worden opgelegd door het Regionaal Tuchtcollege, of in hoger beroep door het Centraal Tuchtcollege. In 2009 handelden de vijf Regionale Tuchtcolleges 1309 klachten af. In totaal werden in dat jaar 179 maatregelen opgelegd, waarvan 127 waarschuwingen, 27 berispingen en 5 schorsingen.

Reageer op dit artikel