nieuws

Verzoek om preventie voor paniekstoornissen in Zvw

Geen categorie

GGZ Nederland, het Trimbos Instituut, het LPGGZ en de NVvP hebben onlangs een gezamenlijk verzoek gericht aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om bewezen effectieve preventieve interventies bij paniekklachten te vergoeden als verzekerde prestatie op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als het CVZ instemt met het verzoek, dan is de vergoeding geregeld voor een belangrijk deel van de preventieve interventies op het gebied van angstklachten.
Vanuit volksgezondheidsoptiek vormen angststoornissen een enorm probleem. Op dit moment staan angststoornissen in Nederland op de tweede plaats van ziekten met de hoogste ziektelast, direct na coronaire hartziekten. Deze hoge ziektelast wordt mede veroorzaakt door de hoge prevalentie van angststoornissen.

Geen paniek
Een belangrijke vorm van preventie van paniekklachten bij volwassenen in Nederland betreft de psycho-educatieve cursus 'Geen paniek!'. Dit is een groepscursus bestaande uit acht wekelijkse sessies van twee uur. Elke groep heeft zes tot twaalf deelnemers. In deze cursus leren deelnemers hoe ze de oorzaken van hun paniek beter kunnen leren begrijpen en welke technieken ze toe kunnen passen om hun angst onder controle te houden.
Deze cursus wordt op grote schaal georganiseerd vanuit afdelingen Preventie van ggz-instellingen in Nederland.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels