nieuws

Volgende stap in ontvlechting Zorgcoöperatie Nederland

Geen categorie

Op 13 oktober 2010 is het bestuur van drie stichtingen van Zorgcoöperatie Nederland (ZCN) overgedragen aan een bestuur gevormd door de leden die tevens huurders zijn van vastgoed van de coöperatie. In deze stichtingen (Stichting Beheer Zorgvastgoed, Ankherplaats en de Steunstichting) is het vastgoed van de coöperatie ondergebracht.

Door deze overdracht wordt een volgende stap gezet in de uitvoering van een eerder genomen besluit. Op 1 april 2010 besloten de leden van ZCN de coöperatieve samenwerking stapsgewijs af te bouwen omdat de beoogde efficiencyvoordelen achterbleven bij de verwachtingen.

Nieuwe bestuur
Het nieuwe bestuur wordt gevormd door de Stichtingen Zuidwester, Vanboeijen, Talant, Warande, Topaz en Sherpa. Het bestuur wordt ondersteund door een klein projectteam. Projectleider is Lex Heijnis die op 1 oktober 2010 is aangesteld.

Overdracht vastgoed
Onder het nieuwe bestuur wordt in de loop van 2010 en 2011 het vastgoed van de coöperatie overgedragen aan de leden/huurders. Naar verwachting is deze overdracht uiterlijk 1 januari 2012 voltooid.

Opheffing
De Zorgcoöperatie Nederland (als rechtpersoon) onder leiding van Hendrik Beelen, bestuurder a.i., wordt per 1 januari 2011 opgeheven met inbegrip van het landelijke bureau.

Reageer op dit artikel