nieuws

Waarde-overdracht pensioen gaat oude werkgever geld kosten

Geen categorie

Bedrijven krijgen te maken met een financiële tegenvaller als werknemers hun pensioen vanaf 1 januari meenemen naar een nieuwe baan. Op basis van de nieuwe rekenrente zal blijken dat de oude verzekeraar te weinig geld in kas heeft om het toegezegde pensioen te kunnen overdragen. Verzekeraars zullen de rekening neerleggen bij de oude werkgever. Een strop die kan oplopen tot tienduizenden euro's per werknemer, zo schrijft De Financiële Telegraaf.

Personeel dat van baan wisselt, kan ervoor kiezen de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar de nieuwe baas. Pensioenspecialist Paul van der Heide van het Nederlands Pensioenbureau: "Heeft de oude werkgever de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar, dan ontstaat er vanaf 2011 een probleem. De meeste premies bij pensioenverzekeraars zijn vastgesteld op basis van een verwacht rendement van 4%. Maar toezichthouder DNB heeft de rekenrente verlaagd naar 2,984% vanaf 2011. Dit houdt feitelijk in dat er te weinig reserve is opgebouwd. Dat verschil wordt verhaald bij de oude werkgever."

Van der Heide komt met een rekensommetje: ‘Stel dat een werknemer €10.000 per jaar aan pensioen heeft opgebouwd en dit overdraagt bij een nieuwe baan. De verzekeraar van zijn oude werkgever heeft €63.000 in kas. Maar dit is op basis van premies die passen bij een rendement van 4%. Met de nieuwe rente van 2,984% zou er al €90.000 in kas moeten zitten. De oude werkgever moet het verschil, €27.000, betalen.’ Volgens Van der Heide zijn de meeste pensioenaanspraken bij verzekeraars opgebouwd met een rekenrente van 4%. Bij pensioenfondsen speelt het probleem niet. Zij nemen het verlies van een waardeoverdracht voor eigen rekening.

Bron: De Financiële Telegraaf

Reageer op dit artikel