nieuws

We pikken het niet langer!

Geen categorie

De regelmatige lezer van deze kolommen zal het niet ontgaan zijn. En anders zal hij/zij het wel uit eigen ervaring kunnen bevestigen of uit de verhalen van anderen kunnen duiden. Er is de laatste jaren heel wat aan de hand in de wereld van de gezondheidszorg. En in die van de ziekenhuizen in het bijzonder. […]

De regelmatige lezer van deze kolommen zal het niet ontgaan zijn. En anders zal hij/zij het wel uit eigen ervaring kunnen bevestigen of uit de verhalen van anderen kunnen duiden. Er is de laatste jaren heel wat aan de hand in de wereld van de gezondheidszorg. En in die van de ziekenhuizen in het bijzonder. Alhoewel het verblijf in een verpleeghuis of een bejaardenhuis tegenwoordig ook al niet bepaald in een Eftelingbeleving resulteert. Een ‘grote boodschap' moet daar vandaag de dag wel erg letterlijk worden genomen.

In toenemende mate worden ziekenhuizen geconfronteerd met agressie en intimidatie, variërend van schelden en beledigen tot daadwerkelijk op de vuist gaan. De incidenten in het ziekenhuis De Lievensberg in Bergen op Zoom en het UMC St. Radboud in Nijmegen, eerder dit jaar, waarbij personeel is bedreigd, staan niet op zichzelf. De sociale partners, verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) adviseert ziekenhuizen altijd aangifte te doen wanneer patiënten of bezoekers personeel hebben bedreigd of hebben aangevallen. Dat kunnen de medewerkers zelf doen, maar kunnen de ziekenhuizen ook doen. Die hoeven bij het doen van aangifte geen namen van slachtoffers te noemen, zodat deze niet bekend worden bij de dader en zij aldus buiten beeld blijven.

Want ziekenhuismedewerkers hebben er, evenals die in andere beroepsgroepen, recht op hun werkzaamheden veilig te kunnen doen. Mede in het belang van de patiënt. Daarom dienen werkgevers hun werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. Schelden, dreigen en slaan behoren geen ingrediënten van werken in de zorg te zijn. Afgezien van de persoonlijke ellende en de gevolgen voor de patiëntenzorg leidt agressie tot ziekteverzuim, verminderd werkplezier en een toenemend personeelsverloop.

Je ziet dan ook dat steeds meer ziekenhuizen hun medewerkers agressietrainingen aanbieden. Vooral medewerkers in de frontlijn functies, zoals baliemedewerkers, medewerkers spoedeisende hulp, verpleegkundigen en dokters; zij maken hiervan gebruik. Daarnaast worden maatregelen op het gebied van beleid en voorzieningen getroffen. Zoals het vastleggen van gedragsregels in protocollen ("Zo zijn onze manieren"), een goede incidentenregistratie en afspraken met het openbaar ministerie en de politie. Alsook het creëren van veilige werkplekken en maatregelen om beter in te spelen op de verwachtingen van de patiënt, zodat agressie wordt voorkomen dan wel verminderd. Zo zien we steeds meer bewakingscamera's in en rond het ziekenhuis, kennen de meeste balies een stil alarm, zijn diverse recepties voorzien van kogelvrij glas, zijn medewerkers bekend met vluchtroutes en is in de meeste ziekenhuizen permanent bewaking aanwezig buiten de kantooruren. Welkom in de wereld die ziekenhuiszorg heet!

Een jaar of acht, negen geleden werd in de sector het project Veilige Zorg gelanceerd. Diverse ziekenhuizen deden eraan mee. Dit resulteerde op lokaal niveau in een convenant tussen de zorginstelling, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente, met als doel de agressie in het ziekenhuis te bestrijden, het veiligheidsgevoel te vergroten en de samenwerking tussen partijen te verduidelijken en te verbeteren. Zo geeft de politie in onze gemeente aan een alarmmelding van het ziekenhuis met de grootste prioriteit te behandelen. In het convenant kan het ziekenhuis aan een dader een gele kaart (officiële waarschuwing) of een rode kaart toekennen. In het laatste geval wordt de veroorzaker voor minimaal een jaar de toegang tot het ziekenhuisterrein ontzegd. Recentelijk heeft de overheid het programma Veilige Publieke Taak ontwikkeld om samen met werkgevers en werknemers oplossingen te ontwikkelen om geweld tegen medewerkers met een publieke functie tegen te gaan. Dat alles onder het motto ‘Handen af van onze helpers'.

Dit alles maakt duidelijk dat er heel wat aan de hand is. Dat het respect voor werknemers met een publieke taak in onze maatschappij tegenwoordig ver te zoeken is en dat in veel ziekenhuizen de patiëntenzorg op een veilige manier kan plaatsvinden dankzij de getroffen preventieve maatregelen.  Het moet niet gekker worden, de grens is bereikt.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels