nieuws

Werkgevers verwachten snel einde pensioenstelsel

Geen categorie

De helft van de werkgevers (49,2%) in het midden- en kleinbedrijf is het eens met een stijging van de pensioenleeftijd. Tegelijkertijd verwacht een groot deel van die werkgevers dat het Nederlandse pensioenstelsel drastisch zal wijzigen. Een kwart denkt zelfs dat het huidige pensioenstelsel binnen vijf jaar zal ophouden te bestaan. Een vijfde verwacht dat dit binnen tien jaar gebeurt. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van Delta Lloyd Verzekeringen.

Volgens driekwart van de MKB-werkgevers zal in ieder geval de pensioenleeftijd stijgen. Een meerderheid verwacht dat dit in combinatie gaat met meer individualisering in het pensioen. Vanwege de hogere levensverwachting en de aankomende vergrijzing wordt het pensioen anders onbetaalbaar.

Een derde deel van de ondervraagde werkgevers is van mening dat de pensioengerechtigde leeftijd 65 moet blijven. Volgens hen zijn 40 dienstjaren genoeg (vooral voor de fysiek zwaardere beroepen).

Ongeveer een vijfde (18%) vindt dat de pensioenleeftijd omlaag moet. Zij vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze met pensioen gaan. Bovendien verwachten ze dat de arbeidskansen voor jongeren groter worden, wanneer de pensioengerechtigde leeftijd omlaag gaat.

Naast een stijging van de pensioenleeftijd verwacht 40% van de MKB-werkgevers dat de centraal opgebouwde pensioenen omlaag gaan. Als gevolg hiervan zullen werknemers dus meer zelf moeten gaan regelen. Ruim een vijfde van de bedrijfseigenaren denkt dat er een vergroting van het pensioenbewustzijn komt, zowel bij werkgevers als werknemers.

Reageer op dit artikel