nieuws

WRR-rapport: VWS en Nictiz hebben imagoprobleen inzake EPD

Geen categorie

Over fundamentele vragen in het debat over het landelijk EPD bestaat geen overeenstemming. Dat is een conclusie uit het rapport 'Het landelijk EPD als blackbox' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het doel van dit rapport van Bettine Pluut is de zoektocht naar de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij de inzet van ICT.

Bettine Pluut concludeert dat het feit dat de belangrijkste stakeholders het niet eens zijn over de voors en tegens van een landelijk EPD een gedegen kosten-batenanalyse in de weg staat. 'Wanneer de betrokken actoren het niet eens zijn over effecten van een landelijk EPD op de kwaliteit van zorgverlening en de efficiëntie van het zorgproces, is een discussie over of de uiteindelijke verandering in efficiëntie opweegt tegen de voordelen van een landelijk EPD schier onmogelijk.'

Veel verschillende visies
Al deze verschillen in visies zijn volgens het rapport deels te verklaren doordat het om een inhoudelijk complex vraagstuk gaat. 'Maar de stakeholders verschillen bovendien in het belang dat zij bij een EPD hebben, hetgeen betekent dat het EPD-project zich ook nog eens in een sterk krachtenveld bevindt.'
Ook een aantal organisaties dat een vergelijkbare algemene missie heeft, verschilt in zijn algemene houding ten opzichte van het landelijk EPD. Dit geldt volgens het WRR-rapport met name voor organisaties die opkomen voor de rechten van patiënten. 'De koepel- en brancheorganisaties van zorgverleners en apothekers lijken het over de belangrijkste inhoudelijke punten wel eens te zijn, maar verschillen vooral in de wijze waarop zij zich in het debat hebben opgesteld. De een koos zo veel mogelijk voor een constructieve houding richting ministerie, andere kozen een veel fellere toon.'

Imagoproblemen
Het ministerie van VWS, de minister en Nictiz kampen volgens Pluut met imagoproblemen, die een succesvolle invoering bemoeilijken. Toch lijkt er volgens Pluut sinds eind 2009 wel sprake te zijn van een voorzichtige verbetering in de verhoudingen tussen VWS en het veld. 'Van een gedeelde visie en goede samenwerkingsrelatie tussen de verschillende actoren is echter nog geenszins sprake.' (Bronnen: WRR, Zorgvisie)

Meer informatie: WRR-rapport 'Het landelijk EPD als blackbox'.

Tip
Meer weten over het EPD in het ziekenhuis? Lees 'EPD is een werkwoord'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels