nieuws

Zorginstellingen worstelen met btw-regels

Geen categorie

Zorginstellingen worstelen met de huidige btw-regels en fiscaliteit in het algemeen. Ingewikkelde regelgeving is kostbaar in de uitvoering. Een groot probleem aangezien de zorgsector onder grote financiële druk staat en belastingen een substantieel bedrag van de totale kosten vormen in de zorg.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Tax is a Black Box' van PricewaterhouseCoopers (PwC) en beroepsvereniging HEAD. Het onderzoek onder ca. 200 financieel verantwoordelijken laat zien hoe de fiscale vlag erbij hangt in zorgland. Eenderde zorginstellingen gecontroleerd door Belastingdienst
Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren bij eenderde van de respondenten een controle door de belastingdienst heeft plaatsgevonden. Een vrij hoog percentage. Focus van deze onderzoeken was hoofdzakelijk de 'loonheffing' en in tweede plaats de 'omzetbelasting'. Frappant is echter – bij zo'n hoog controlepercentage – dat bijna 9 op de 10 financieel verantwoordelijken in de zorg aangeeft dat fiscaliteit niet hoog genoeg op de agenda van de organisatie staat. Veel gehoorde opmerking is dat 'fiscaliteit in de zorg gebagatelliseerd wordt'.

'Op deze manier omgaan met fiscaliteit in de zorg brengt logischerwijs risico's met zich mee. Die op hun beurt financiële consequenties kunnen hebben in de vorm van eventuele naheffingen', aldus Eelco van der Enden, partner binnen de belastingpraktijk van PwC. 'Door meer aandacht te besteden aan belastingen, worden dit soort risico's weggenomen en kunnen instellingen zich beter focussen op hun primaire taak: het verlenen van kwaliteitszorg.'

Belangrijke fiscale problemen waar zorginstellingen tegenaan lopen zijn de btw in relatie tot samenwerking en vastgoed, de inhuur van zelfstandigen en de (onbelaste) kostenvergoedingen en declaraties. Omdat zorg is vrijgesteld van btw kunnen zorginstellingen de btw niet terugvorderen. Zorginstellingen ervaren een belemmering om samen te werken met andere zorginstellingen om zo hun facilitaire of back-office diensten efficiënter in te richten. Want de efficiencywinst wordt teniet gedaan door de btw die ze elkaar in rekening moeten brengen.

Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat financieel professionals in de zorg de overheid mede verantwoordelijk houden voor het ontbreken van goed risicomanagement. Oorzaak hiervoor ligt volgens hen in de complexiteit van wet- en regelgeving en inconsequent beleid gevoerd door de Belastingdienst. Er klinkt een luide roep tot vereenvoudiging en verduidelijking van wet- en regelgeving. Daarnaast ervaren zij dat de Belastingdienst niet altijd even eenduidig is: 'De inspecteur in Leeuwarden kan iets anders roepen dan die in Hengelo'.

'Helaas staat fiscaliteit in de brede zin des woords nog onvoldoende op de kaart in de zorg. Dat terwijl er zulke grote bedragen mee gemoeid zijn. Daarnaast zien wij ook een duidelijke rol voor de overheid. Maak de belastingwet- en regelgeving niet onnodig complex voor zorginstellingen, besteed meer aandacht aan de communicatie tussen de zorgsector en de Belastingdienst en volg landelijk één lijn. Vanuit die optiek denken wij dat het omarmen van horizontaal toezicht een uitkomst kan zijn binnen de zorg', verklaart Gerard Born, voorzitter van beroepsvereniging HEAD.

Volgens PwC en de HEAD valt veel winst te behalen door de invoering van horizontaal toezicht bij zorginstellingen. Horizontaal toezicht is een vorm van belastingcontrole, waarbij de Belastingdienst en de belastingplichtige op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen met elkaar omgaan. Een organisatie geeft inzicht in de manier waarop zij fiscaliteit beheerst en de belastingdienst past de intensiteit van het toezicht hier op aan. Concreet betekent dit dat wanneer de interne beheersingssystemen op orde zijn, de Belastingdienst niet langer omvangrijke controles met terugwerkende kracht houdt. Tot nu toe zijn bijna een kwart van de respondenten benaderd door de Belastingdienst voor het afsluiten van een dergelijk convenant. Horizontaal toezicht kan een oplossing zijn voor de fiscale pijnpunten binnen de zorg. Fiscaliteit staat namelijk meteen duidelijk op de kaart richting de directie, vraagt een kleinere tijdsinvestering na invoering én fiscale risico's worden vrijwel volledig teruggedrongen. 7 op de 10 respondenten geven dan ook aan hier positief tegenover te staan.

Download hier het onderzoek Tax is a Black Box IV (pdf)

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels