nieuws

Bekostiging ggz blijft voorlopig hetzelfde

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft meer tijd nodig om de bekostigingssystematiek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verbeteren. Dit betekent dat de bekostiging ook in 2012 waarschijnlijk volgens de huidige regels zal plaatsvinden.

De besluitvorming over de oplossing van de problemen met het systeem diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) in de ggz vergt meer tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dan ook samen met de verschillende veldpartijen aan een zorgvuldige oplossing werken. Met het oog op verdere stappen naar prestatiebekostiging in de ggz zal door de NZa met het veld gewerkt worden aan oplossingen van de geconstateerde knelpunten. Dat stelt de NZa in de Hoofdlijnennotitie Verbetering Werking DBC-systeem GGZ die zij aan de minister van VWS heeft aangeboden.

Consultatie
De NZa heeft de sector geconsulteerd over de problemen met het huidige DBC-systeem in de ggz. Gebleken is dat de sector verschillend denkt over de mogelijke aanpak van de problemen. In de hoofdlijnennotitie schetst de NZa de oplossingsrichtingen die uit de consultatie naar voren zijn gekomen. Zij concludeert dat meer tijd nodig is om die te analyseren. Een zorgvuldige besluitvorming vereist meer tijd.

Nauwkeuriger definitie
Om de juiste tarieven en prijzen te kunnen bepalen is het wat de NZa betreft noodzakelijk dat prestaties van aanbieders in de ggz nauwkeuriger gedefinieerd worden en transparanter zijn voor zorgverzekeraars en consumenten. Daarmee wordt bijgedragen aan de invoering van prestatiebekostiging waarin zorgaanbieders betaald worden op basis van de zorg die zij daadwerkelijk geleverd hebben.
Tot er een besluit is over de mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen blijft de huidige DBC-systematiek in tact.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels