nieuws

Grondig onderzoek naar alliantie Vlietland Ziekenhuis en DSW

Geen categorie

In recente berichtgeving over de fusieplannen van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en verzekeraar DSW is het beeld ontstaan dat de NMa deze fusie heeft goedgekeurd. Dit is niet juist. Dit stelt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een verklaring.

Op 18 februari 2010 heeft de NMa vastgesteld dat voor de voorgestelde fusie tussen DSW en Vlietland een vergunning vereist is. Dit betekent dat de NMa een diepgaand onderzoek zal doen om na te gaan of de belangen van patiënten en verzekerden niet worden geschaad. Partijen hebben tot op heden geen aanvraag voor een vergunning ingediend. De NMa heeft dan ook geen vergunning verleend. Zonder deze vergunning kan de fusie niet doorgaan.

Fusie of geen fusie
Plannen van partijen kunnen wijzigen waardoor de voorgenomen samenwerking tussen DSW en Vlietland niet meer als een fusie valt te kwalificeren. Als er geen sprake is van een fusie, kan de NMa de samenwerking ook niet als zodanig beoordelen.
De NMa zal bij gewijzigde plannen nauwgezet controleren of er aan de regels van de Mededingingswet (o.a. het kartelverbod) wordt voldaan.

Zie ook: 'Alliantie Vlietland Ziekenhuis en verzekeraar DSW'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels