nieuws

Meer mensen met arbeidshandicap aan de slag

Geen categorie

Ondanks de economische crisis zijn in 2009 méér mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen (wsw'ers), aan de slag gekomen bij gewone werkgevers. In 2009 werkte 28 procent van de Wsw'ers met subsidie en begeleiding bij een gewone werkgever (vergelijk: 26 procent in 2008) in plaats van intern in het SW-bedrijf.

Dat blijkt uit de branchecijfers over 2009 van Cedris, de brancheorganisatie van SW-bedrijven. "Een flinke prestatie", vindt Cedris-voorzitter Joan M. Leemhuis-Stout,"Omdat gewone werkgevers door de crisis minder werk hadden en Wsw'ers terugstuurden, hebben de sw-bedrijven extra hard moeten werken voor een positief resultaat. Het gaat toch weer om tweduizend mensen extra."

Volgens Leemhuis maken de cijfers zichtbaar dat gewone werkgevers mensen met een beperking graag een kans geven, als er voldoende subsidie en begeleiding tegenover staat. "In de nieuwe regeling die het kabinet voor de onderkant van de arbeidsmarkt wil maken, moeten daarvoor dus voldoende financiële middelen zijn. Volgens het CPB komen er met het geld dat het kabinet er nu voor uittrekt veertigduizend mensen aan de kant te staan."

Ook blijkt uit de cijfers van de branche dat werkgevers mensen het liefst met een detachering flexibel aan het werk zetten. In 2009 is 23 procent van de wsw'ers met behulp van een detachering aan de slag bij een gewone werkgever; 5 procent van de wsw'ers is in dienst van een werkgever. Als het nieuwe kabinet zoveel mogelijk mensen aan de slag wil krijgen, moeten deze detacheringsconstructies ook onder nieuwe wetgeving mogelijk blijven.

In de cijfers is ook zichtbaar dat de financiële situatie van de sw-bedrijven in 2009 is verslechterd. De sector als geheel heeft een tekort van 66 miljoen. De economische situatie heeft hierin een grote rol gespeeld. Tot slot blijkt uit de cijfers van de branche dat sw-bedrijven naast hun werk voor ruim honderdduizend wsw'ers meer en meer bijstandsgerechtigden en wa-jongers aan de slag helpen. In 2009 zetten de bedrijven 56.585 mensen uit andere groepen aan het werk, ten opzichte van 50.483 in 2008.

 

Leemhuis: "Het is goed dat onze branche steeds meer mensen kansen op werk geeft. Wat dat aan gaat, biedt de nieuwe regeling van het nieuwe kabinet meer kansen voor een optimale en brede inzet van de expertise in onze sector."

(Bron: Cedris)

Reageer op dit artikel