nieuws

Niet alle gemeenten hebben zin in jeugdzorg

Geen categorie

Niet alle gemeenten staan te springen om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincies over te nemen. De tien gemeenten van de Gelderse regio Rivierenland zijn ronduit tegen de hervorming die in het regeerakkoord staat opgenomen en meer Gelderse bestuurders hebben hun twijfels. Dit staat in Binnenlands Bestuur.

Burgemeester Loes Van Ruijven-Van Leeuwen van de gemeente Lingewaal voert het woord namen regio Rivierenland. Zij en haar collega's willen de gespecialiseerde jeugdzorg gewoon bij de provincie laten.
Van Ruijven: 'Gemeenten zijn al druk met het organiseren van de Centra voor Jeugd en Gezin. Dat moeten vertrouwde adressen worden voor ondersteuning van de kinderen en ouders met wie het gewoon goed gaat maar die wel eens een vraag hebben. Dan heb je nog 10 procent die wat meer ondersteuning nodig hebben en dat daar ook kunnen krijgen. De jeugdzorg is er voor een hele kleine groep, zo'n 5 procent. Wij zien niet waarom de zorg voor hen beter af is bij de gemeenten.'
Ze wijst er op dat meerdere ministeries en landelijke en regionale organisaties over de jeugdzorg gaan. 'Wat schiet je er dan mee op om dat door gemeenten te laten aansturen?' Wethouder Margriet Blijenberg van Arnhem bevestigt dat ook zij twijfels heeft. Alleen is zij niet tegen de hervorming op zich.
Bleijenberg: 'Ik denk zelf wel dat de gemeente de aangewezen bestuurslaag is om de jeugdzorg aan te sturen. Maar ik maak me wel zorgen over de voorwaarden waaronder het kabinet dit wil laten gebeuren. Het lijkt er op dat het ineens heel snel moet.'

VNG is voor
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voorstander van het overhevelen van de jeugdzorg en de gemeenten leken daar totnogtoe eensgezind achter te staan. Wel heeft ook de VNG vragen bij de plannen zoals die nu in het regeerakkoord terecht zijn gekomen. In de ledenbrief waarin de koepel reageert op het akkoord staat dat de decentralisatie alleen moet doorgaan als gemeenten daarbij voldoende middelen, beleidsvrijheid en uitvoeringsruimte wordt geboden. (Bron: Binnenlands Bestuur)

Reageer op dit artikel