nieuws

Recente Kamerstukken over o.a. lobbyen in de zorg

Geen categorie

Onlangs hebben de bewindslieden van VWS weer antwoorden gegeven op vragen van Kamerleden. Dit is een voortdurend proces. Aan belangrijke stukken wijdt Zorgmarkt aparte (nieuws)artikelen. Uit de grote hoeveelheid Kamerstukken op het gebied van zorg licht Zorgmarkt af en toe enkele stukken uit om u daarop te attenderen. Voor de overige verwijzen wij u naar de site van VWS.

Geen terminale zorg
Antwoord van Marlies Veldhuijzen van Zanten Hyllners, staatssecretaris van VWS, op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de situatie waarin een terminale patiënt geen zorg kreeg.

'Lobbyen in de zorg kost een miljard'
Edith Schippers, minister van VWS, antwoordt op vragen van de Kamerleden Van der Veen en Bouwmeester (beiden PvdA) naar aanleiding van het Volkskrantartikel 'Lobbyen in de zorg kost een miljard' van 20 oktober jongstleden. Zie ook het Volkskrantartikel.

Bezoek in verpleeghuis alleen onder begeleiding
Antwoorden van Marlies Veldhuijzen van Zanten Hyllners, staatssecretaris van VWS, op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat een klagende dochter enkel onder begeleiding op bezoek mag bij haar moeder in het verpleeghuis.


Voor nog meer recente Kamerstukken: klik hier.

Reageer op dit artikel