nieuws

Tekort AWBZ en Zvf naar 3,5 miljard euro

Geen categorie

Het tekort in het zorgverzekerings- en AWBZ-fonds groeit dit jaar naar in totaal 3,5 miljard euro. Daarmee is een eind gekomen aan de relatief gunstige financiële ontwikkeling van de fondsen over de afgelopen jaren. Dit blijkt uit rapportage van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Zorgverzekeringswet
In het eerste kwartaal 2010 is voor 8,6 miljard euro aan zorg verleend. Dit is 0,4 miljard euro meer dan in dezelfde periode in 2009. Naar verwachting wordt in heel 2010 voor 34,0 euro miljard aan zorg verleend. Dit is exclusief de bijzondere lasten, zoals verrekeningen met internationale verdragspartners, subsidies en beheerslasten. Als ook deze lasten worden meegeteld, dan bedragen de totale lasten 35,6 miljard euro, 1,0 miljard euro meer dan in 2009.
De baten bedragen in 2010 naar verwachting 34,1 miljard euro. Daarmee zijn de baten 1,6 miljard euro hoger dan in 2009. Doordat de baten aanzienlijk lager zijn dan de lasten, verwachten we dat het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) het jaar 2010 afsluit met een exploitatietekort van bijna 1,5 miljard euro.

AWBZ
In het eerste kwartaal van 2010 komen de lasten van de AWBZ uit op 6,1 miljard euro. Dit is 0,4 miljard euro hoger dan in dezelfde periode in 2009. Naar verwachting zal in heel 2010 voor 23,4 miljard euro aan zorg worden verleend. Dit is gelijk aan de lasten voor verleende AWBZ-zorg in 2009.
De baten bedragen in 2010 naar verwachting 21,2 miljard euro. Daarmee zijn de baten 1,1 miljard euro hoger dan in 2009. Doordat de baten aanzienlijk lager zijn dan de lasten, verwacht het CVZ dat de AWBZ het jaar 2010 afsluit met een exploitatietekort van ruim 2 miljard euro.

Meer informatie: 'Zorgcijfers Kwartaalbericht – 1e kwartaal 2010'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels