nieuws

TNO: Bouwmarkt zorg is nog steeds gunstig

Geen categorie

De bouwmarkt is voor opdrachtgevers in de zorgbouw is nog steeds gunstig. Hoe lang dit nog voortduurt, is niet bekend. Dit staat in het 'Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010' van het Centrum Zorg en Bouw van het TNO.

Naast het vervallen van het bouwregime heeft de recessie het afgelopen jaar grote gevolgen voor de zorgbouw gehad. Zorginstellingen kunnen de laatste tijd over het algemeen gunstig aanbesteden. Door de uitblijvende duidelijkheid over de vergoeding van kapitaallasten, gekoppeld aan de crisis op de financiële markten, lijken zorginstellingen echter niet van dit voordeel te profiteren, aldus het rapport. Het ontwikkelen van bouwplannen wordt juist vaak uitgesteld.

Kritischere financiers
Tegelijkertijd lopen instellingen aan tegen kritischer geworden financiers. Ook banken hebben in toenemende mate behoefte aan meer duidelijkheid over de hoogte van de huisvestingslasten.

Kengetallen kosten
Het Centrum Zorg en Bouw heeft een nieuwe indeling van de kostenkengetallen gemaakt. Voor zowel de cure als voor de care en jeugdzorg is een matrix ontwikkeld, waarbij per deelsector de te onderscheidne gebouwtypen worden weergegeven.
De kengetallen geven een neutrale en reële kostprijs weer, waarbij wordt opgemerkt dat projecten op dit moment tegen een lagere prijs kunnen worden aanbesteed.

Kostenontwikkelingen
De stijging van de Gezondheidszorgindex, die de (autonome) ontwikkeling van de loonkosten en materiaalprijzen weergeeft, bedraagt over 2009 0,7 procent. Vanuit gewijzigde regelgeving zijn geen nieuwe kostenontwikkelingen te melden.

Bouwkosten per vierkante meter
Het TNO-rapport geeft een nuttig overzicht van de bouwkosten per m2 (incl. btw, prijspeil 1 januari 2010). Enkele voorbeelden:
– verzorginghuis, woonzorgcentrum € 1321,-
– verpleeghuis € 1590,-
– gehandicaptenzorg appartementen € 1321,-
– gehandicaptenzorg kleinschalig groepswonen € 1590,-
– ggz monoliet instelling € 1579,-
– jeugdzorg residentieel groepswonen € 1665,-
– algemeen ziekenhuis € 2180,-
– revalidatiecentrum € 1942,-.

Meer informatie: 'Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010' van het Centrum Zorg en Bouw van het TNO.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels