nieuws

‘Zorg voor chronisch zieken moet hervormen’

Geen categorie

De zorg voor chronisch zieken moet drastisch hervormen. Dat vindt hoogleraar chronische zorg Bert Vrijhoef. Hij spreekt vrijdag 5 november 2010 zijn inaugurele rede uit aan de Universiteit van Tilburg. Op die dag begint tevens de Week Chronische Zieken.

Vrijhoef vindt dat er meer nadruk moet komen op patiënten en hun kwaliteit van leven. Nu wordt er te veel gekeken naar medische waarden. 'Bij bijvoorbeeld een patiënt met diabetes wordt er veel nadruk op gelegd om zijn bloedsuikerwaardes onder een bepaald niveau te krijgen, maar hoe hij dat ervaart blijft onderbelicht', aldus de hoogleraar.

Veel initiatieven
Volgens Vrijhoef zijn er veel initiatieven om de samenwerking tussen arts en specialist te verbeteren, maar ook hier moet beter naar de patiënt gekeken worden en minder naar het ziektebeeld. 'Veel mensen hebben meer dan één chronische aandoening en krijgen vervolgens tegenstrijdige adviezen van verschillende specialisten over de verschillende ziektes.'

Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsverbetering van de zorg voor chronisch zieken vereist volgens Vrijhoef een veelomvattende systeembenadering zoals 'disease management' programma's of het 'chronic care model'. Disease management programma's nemen de patiënt als uitgangspunt en zijn ziektespecifiek. Het chronic care model neemt zowel de patiënt als het zorgteam als aangrijpingspunt en is niet gericht op ziektes, maar op de vraag van de patiënt.
Vooral het chronic care model leidt tot kwaliteitsverbetering  van de zorg, stelt Vrijhoef, maar dat wordt nog maar gedeeltelijk toegepast. Vaak is niet het perspectief van patiënten het uitgangspunt, maar dat van zorgverleners. Verbeterinitiatieven nemen nog te weinig afstand van de huidige situatie, terwijl meer van het reeds aanwezige geen optie is.  Invloed van chronisch zieken zelf op de wijze waarop zorg wordt geleverd, is cruciaal voor het toekomstbesteding maken van de chronische zorg.

Toename chronisch zieken
In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen een chronische aandoening. Van hen heeft 1,3 miljoen er meerdere. 'Het aantal mensen met een chronische ziekte gaat de komende jaren alleen maar toenemen', verwacht Vrijhoef.
De hoogleraar gaat zijn aanbevelingen aanbieden aan het ministerie van VWS.

Reageer op dit artikel