nieuws

Zorgwerknemers: Zorg kan veel beter worden georganiseerd

Geen categorie

Werknemers in de zorg begrijpen best dat er moet worden bezuinigd in hun sector. Maar de manier waarop men wil bezuinigen kan op veel minder begrip rekenen. Bijna alle medewerkers zijn bezorgd over de geplande bezuinigingsmaatregelen. Zij zien liever dat de zorgsector anders wordt georganiseerd. Dit blijkt uit het Zorg Financiering Onderzoek van VKbanen en Newcom Research & Consultancy onder 800 werknemers in de zorg.

Huidige maatregelen niet passend
Er moet bezuinigd worden in de zorg; daar zijn de zorgmedewerkers het wel over eens. De uitgaven in de sector zijn namelijk veel te hoog. Dat vraagt om passende maatregelen. Echter, de bezuinigingsmaatregelen die nu op het programma staan, worden door de zorgwerkers helemaal niet als 'passend' ervaren.
Vooral de budgetkorting voor langdurige zorg (AWBZ) kan op weinig steun rekenen. Twee van de drie werknemers vinden dit voorstel onacceptabel. Ook het plan dat ouderen zelf hun rollator moeten gaan betalen, roept veel weerstand op. De enige maatregel die door een meerderheid gesteund wordt, is het schrappen van de pil uit het basispakket voor vrouwen van boven de 21.

Maar hoe dan wel?
Werknemers in de zorg hebben andere ideeën over hoe er moet worden bezuinigd. Van de ondervraagden geeft 91 procent aan dat de zorg veel beter kan worden georganiseerd. Een grote meerderheid vindt de zorgsector namelijk bureaucratisch en inefficiënt. Ook investeren in innovatie van de zorg leidt volgens de respondenten uiteindelijk tot grote besparingen. Hiernaast zijn zij enthousiast over het investeren in preventie, zodat mensen langer gezond blijven en minder gebruik hoeven te maken van de zorg.

Zorgen
Bijna alle medewerkers zijn bezorgd over de bezuinigingen. Zij vrezen dat de maatregelen zullen leiden tot een afname van de kwaliteit van de zorg. Ruim 90 procent van de ondervraagden heeft nu al met bezuinigingsmaatregelen te maken. Bijna tweederde van hen geeft aan dat dit voor een hogere werkdruk heeft gezorgd, waarbij er minder aandacht is voor de patiënt.
Juist deze persoonlijke aandacht is, naast de kwaliteit van de zorg en de klantvriendelijkheid. volgens de medewerkers één van de drie belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst van de gezondheidszorg.

Reageer op dit artikel