nieuws

Mogelijke bezuinigingen: 4,4 miljard op AWBZ, 6,35 miljard op cure

Geen categorie

In de langdurige zorg kan 4,4 miljard bezuinigd worden op de bijna 21 miljard die erin omgaat. En in de curatieve zorg is het mogelijk 6,35 miljard euro te bezuinigen. Deze voorstellen staan in de rapporten van de werkgroepen die in opdracht van de regering moesten nagaan waar en hoe er in de zorg kan worden bezuinigd.

Op 1 april 2010 zijn de rapporten 'Brede heroverwegingen' aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 20 beleidsterreinen zijn beleidsvarianten met besparingmogelijkheden geïnventariseerd. Deze brede heroverwegingen zijn op Prinsjesdag 2009 bij de presentatie van de rijksbegroting voor 2010 aangekondigd. Als gevolg van de financiële en economische crisis zijn de overheidsfinanciën zoveel slechter geworden dat fundamentele keuzes voor de toekomst noodzakelijk zijn. Doel van de brede heroverwegingen is om politieke besluitvorming zo goed mogelijk voor te bereiden en onderbouwde keuzes mogelijk te maken over de omvang en het niveau van de collectieve voorzieningen. Het is aan de politiek en aan het volgende kabinet deze keuzes te maken.

Langdurige zorg
In de variant die volgens ambtenaren 4,4 miljard oplevert, is sprake van een versoberde AWBZ (bijzondere ziekekosten). Daarin wordt de eerste 90 minuten persoonlijke verzorging per week niet meer vergoed. Ook is er geen vergoeding voor persoonlijke verzorging bij een indicatie van minder dan zes maanden. Verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis wordt dan alleen vergoed bij een intensieve zorgbehoefte. Zorg voor verstandelijk gehandicapten is er alleen nog voor mensen met een IQ onder de zeventig. Nu ligt die grens in Nederland nog op 85. Een verhoging van de eigen bijdragen moet 900 miljoen euro opleveren.

Curatieve zorg
In de curatieve zorg (ziekenhuizen en huisartsen) is het mogelijk 6,35 miljard euro te bezuinigen. Meer doelmatigheid in de zorg, verhoging van het eigen risico naar 775 euro, een eigen bijdrage van 5 euro per huisartsbezoek en een beperking van het verzekerde pakket zijn daarvoor nodig. Dat is de belangrijkste en meest ingrijpende optie waar ambtenaren mee komen voor bezuinigingen in de curatieve zorg. Daarin gaat nu 33 miljard euro om.

Reactie LHV
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vindt een eigen bijdrage van 5 euro voor een bezoek aan de huisarts een onzalig plan. Mensen wachten dan langer dan goed voor hen is voordat zij naar de huisarts gaan, waardoor klachten verergeren en uiteindelijk een duurdere behandeling noodzakelijk is. Dat stelt de LHV in een verklaring op haar website. Volgens de vereniging helpt juist de huisarts de kosten van de gezondheidszorg te beheersen door tijdig te behandelen en gericht door te verwijzen. Een eigen bijdrage is dus niet alleen slecht voor de volksgezondheid, maar levert per saldo ook geen geld op, aldus de LHV.

Meer informatie:
Curatieve zorg – Rapport brede heroverwegingen
Langdurige zorg – Rapport brede heroverwegingen
Bijlage bij Rapport heroverweging curatieve zorg
Alle rapporten Brede heroverwegingen

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels