nieuws

Nederland goedkoopste vestigingsland binnen Europa

Geen categorie

Nederland is voor buitenlandse ondernemingen de goedkoopste vestigingsplaats in Europa. Dat hebben onderzoekers van accountants- en adviesbureau KPMG op basis van internationaal onderzoek geconcludeerd.

De bedrijfskosten van de onderzochte landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Mexico, zijn vergeleken met die van de Verenigde Staten.

Het kostenvoordeel van Nederland ten opzichte van de VS bedraagt 3,5 procent. Vergeleken met Groot-Brittannië, het op een na goedkoopste Europese land, is het voordeel 1,7 procent. Japan en Duitsland blijven de duurste van de onderzochte landen, zo blijkt uit het onderzoek. Het kostennadeel van deze landen bedraagt respectievelijk 7,6 en 2,6 procent.

Concurrentiepositie verbeterd
Volgens de onderzoekers is de concurrentiepositie van Nederland in Europa ‘aanzienlijk verbeterd' vergeleken met 2008, toen een soortgelijk onderzoek werd gehouden. ‘Twee jaar geleden had Nederland nog te maken met een kostennadeel ten opzichte van Frankrijk en Groot-Brittannië. Dit jaar laten wij alle Europese landen achter ons,' aldus Elbert Waller van KPMG. Van de onderzochte landen is Mexico overigens het goedkoopste.

Kostenposten
KPMG heeft zowel gekeken naar de kosten die een ondernemer moet maken bij het opstarten van zijn bedrijf als naar de operationele kosten over een periode van tien jaar. Per sector zijn onder meer de kosten van energie, transport, telecommunicatie en arbeid onderzocht alsmede de fiscale kosten. De belangrijkste kostenpost blijven de loonkosten. Voor bedrijven in de productiesector bedragen de loonkosten 45 tot 60 procent van de totale kosten. In de dienstverlenende sector varieert dit percentage van 74 tot 85 procent. De totale loonkosten zij het laagst in Mexico, gevolgd door Canada, Groot-Brittannië en Australië. Daarnaast vormen de kosten voor grond en gebouwen een belangrijke factor. De kantoorkosten voor productiebedrijven variëren van twee tot zeven procent en zijn het laagst in Mexico, gevolgd door de Verenigde Staten en Canada.

Voor niet-productiebedrijven lopen de kosten uiteen van vijf tot achttien procent, met Mexico als goedkoopste land, gevolgd door Nederland en de Verenigde Staten. Kosten voor nutsvoorzieningen maken nog eens één tot zeven procent van de locatiegevoelige bedrijfskosten uit. Elektriciteit is het goedkoopst in Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. Mexico, de Verenigde Staten en Canada bieden de laagste aardgaskosten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels