nieuws

Doorbraakmethode succesvol in kwaliteitsverbetertraject ziekenhuizen

Geen categorie

Het denken over kwaliteit is veranderd en de bereidheid om bij te dragen aan verbetertrajecten is groter. Dat is de belangrijkste conclusie over de stand van zaken één jaar na de afronding van het project Sneller Beter pijler 3.

24 ziekenhuizen voerden Sneller Beter pijler 3 (SB3) uit van 2004 tot en met 2008. Een consortium bestaande uit het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) en de Orde van Medisch Specialisten was belast met de uitvoering en begeleiding van Sneller Beter pijler 3. Zij werkten hierbij nauw samen met andere partijen zoals de NVZ vereniging voor ziekenhuizen, V&VN en het Nivel.

Conclusies
De evaluatie vlak na afronding van SB3 door het Nivel en door Research voor Beleid, een jaar later, laten zien dat er in de ziekenhuizen op alle doelen belangrijke vorderingen zijn gemaakt. Door een deel van de teams zijn de doelen ook echt gehaald. Alle betrokkenen zijn enthousiast over wat Sneller Beter op gang heeft gebracht.
In totaal 20 van de 24 ziekenhuizen die hebben meegedaan aan SB3 hebben deelgenomen aan deze inventarisatie. Al deze ziekenhuizen zijn nog actief met SB3 onderwerpen en methodieken:
– Op alle resultaat- en deelgebieden van SB3 vinden nu nog activiteiten plaats. Bijna alle ziekenhuizen zijn actief op de resultaatgebieden patiëntenlogistiek, veilig incident melden, patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid en op de deelgebieden medicatieveiligheid, postoperatieve wondinfecties en procesherinrichting. Minder ziekenhuizen zijn actief bezig met spiegelgesprekken, interne visitatie en werken zonder wachtlijst.
– Vrijwel alle ziekenhuizen maken nog gebruik van de doorbraakmethode. Het meten en terugkoppelen van gegevens binnen verbeterprojecten vindt ook in alle ziekenhuizen plaats.
– Na SB3 heeft ook verspreiding plaatsgevonden naar andere afdelingen. De helft van de ziekenhuizen meet deze verspreiding.
– Over het algemeen is het aantal verbeterprojecten afgenomen na SB3. Als sprake is van een toename, heeft dit te maken met landelijke verbeterprogramma's die na SB3 zijn gekomen zoals Zichtbare Zorg en VMS Patiëntveiligheid.
– Na SB3 heeft een toename van meetactiviteiten plaatsgevonden. Ook hierbij zijn nieuwe landelijke programma's en activiteiten de belangrijkste stimulans.
– Landelijke verbeterprogramma's die na of tijdens SB3 zijn opgestart spelen dus een belangrijke rol in de verdere verspreiding, implementatie en borging van verbeteringen die met SB3 zijn ingezet.
– Ziekenhuizen hebben de resultaten van SB3 op verschillende manieren geborgd in de organisatie. Negen van de 20 ziekenhuizen hebben de verantwoordelijkheid voor de verbeterprojecten bij multidisciplinaire teams gelegd, waarbij zowel lijn- en staffunctionarissen als zorgprofessionals. Bij drie ziekenhuizen was SB3 aanleiding tot het oprichten van een kwaliteitsbureau.
– Volgens de respondenten van 16 ziekenhuizen heeft in meer of mindere mate een cultuurverandering plaatsgevonden. Het denken over kwaliteit is veranderd en de bereidheid om bij te dragen aan verbetertrajecten is groter. Deze verandering wordt met name gesignaleerd bij artsen, verpleegkundigen en middenmanagement en duidelijk in mindere mate bij het hoger management en de raad van bestuur.

Meer informatie: eindrapport Sneller Beter pijler 3.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels