nieuws

Investeringen in zorg leveren een hoog rendement op

Geen categorie

De waarde van de gezondheidswinst die jaarlijks wordt geboekt, overtreft de kosten van de gezondheidszorg ruimschoots: voor iedere euro die wordt geïnvesteerd, wordt voor 1 euro en 30 cent aan gezondheid ervaren. In een gemiddeld leven kost een Nederlander (mede als gevolg van de toegenomen levensverwachting) ongeveer 340.000 euro aan zorg, maar daarvoor wordt voor 450.000 euro aan extra gezondheid ervaren. Dit schrijft Marc Pomp in zijn boek Een beter Nederland. De gouden eieren van de gezondheidszorg.

Zijn schatting is nog conservatief, omdat hij de baten voor elk gewonnen levensjaar op slechts 50.000 euro stelt; andere onderzoeken gaan doorgaans uit van minimaal 100.000 dollar.

Zorg, economie en geluk

Pomp geeft aan dat het weliswaar moeilijk is om bijvoorbeeld welzijn en zorg uit te drukken in geld, maar dit moet toch gebeuren omdat doorgaans op basis van meetbare zaken beslissingen worden genomen. Bovendien hebben deze 'zachte' aspecten wel degelijk invloed op de 'harde' economie. Zo kunnen hoge zorguitgaven de economische groei afremmen, omdat 'de zorgpremie wordt gevoeld als een belasting op arbeid waardoor de deelname aan betaalde arbeid wordt afgeremd' (p.18). Toch heeft de zorg in de afgelopen vijftig jaar net zoveel bijgedragen aan de welvaart als andere bestedingen.

QALY’s
Om de kwaliteit van leven meetbaar te maken, wordt het aantal levensjaren gecorrigeerd voor kwaliteit. Deze quality adjusted life years (QALY’s) werken volgens Pomp als volgt: 'Als dankzij een staaroperatie de kwaliteit van leven permanent verbertert van 90 procent tot 100 procent en als deze persoon nog tien jaar heeft te leven, dan is de gezondheidswinst precies een QALY: 0,1 QALY per jaar gedurende tien jaar' (p. 94). Op basis van enqu êtes is onderzocht hoe verschillende aspecten van ervaren (on)gezondheid worden gewaardeerd en op die manier zijn QALY’s ingericht. Toch is het duidelijk dat dit geen harde wetenschap is, maar geeft enkel een indicatie van kwaliteit van leven.

Levensverwachting
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de gemiddelde levensverwachting met 8,7 jaar gestegen, tot 80 jaar. Mensen van 65 jaar leven anno 2010 gemiddeld nog twintig jaar. Dit is vijf jaar langer dan toen de AOW werd ingevoerd in 1956. Dit komt vooral voor rekening van het feit dat het aantal rokers drastisch is gedaald en ziekten als diabetes, kanker en hart- en vaatziekten beter te behandelen zijn. Nu is de vergrijzing volgens de meeste berichten een probleem, de toegenomen levensverwachting wordt juist doorgaans gezien als welvaart. Immers, indien morgen de leeftijdsverwachting ineens tien jaar zou dalen, zou dit als een ramp worden beschouwd. Niet alleen op het vlak van 'maatschappelijke welvaart’, maar ook economisch; tenslotte zijn ouderen ook consumenten en zijn veel mensen werkzaam dankzij bijvoorbeeld de zorgvraag van ouderen.

Zorg probleem voor economie?
Werkgevers zijn ongelukkig met het feit dat zij over de eerste 33.000 euro die een werknemer bruto verdiend, 7 procent zorgpremie moeten betalen. Dit betekent dat zij in de praktijk verantwoordelijk zijn voor de helft van de kosten van de basisverzekering van de werknemer. Ook wordt er steeds meer door de overheid aan zorg gespendeerd. Hoewel dit een positieve return on investment heeft voor personen, wordt de abstracte economie hier niet beter van: door hogere collectieve zorguitgaven, stijgt de lastendruk, waardoor de prikkel om hard te werken voor mensen verloren gaat. De gevolgen hiervan op de economie worden vaak niet meegenomen, waardoor de werkelijke kosten van de zorg (incl. 'gederfde inkomsten') wel eens 20 procent hoger zouden kunnen zijn dan altijd wordt aangegeven in de cijfers.

Boek
In het boek Een beter Nederland (uitgeverij Balans, Amsterdam) stelt Pomp dus verschillende zaken. Ten eerste wordt er volgens hem onvoldoende gekeken naar de opbrengsten van de zorg. Met een (weliswaar arbitrair) rendement van 30 procent is de zorgsector een kip die gouden eieren legt. Tegelijk waarschuwt hij ook tegen het ongebreideld laten oplopen van de zorgkosten en pleit hij voor gereguleerde marktwerking. Er moet echter wel een evenwicht zijn, want '[…] botte bezuinigingen riskeren de kip te slachten, met als gevolg een daling van de maatschappelijke welvaart' (p. 8).

Interessante tip
Het Jaarcongres Zorgmarkt 2010 op 2 december gaat ook over de baten van de zorg.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels