nieuws

Rijk bespaart € 700 miljoen door slim aanbesteden

Geen categorie

De Rijksoverheid realiseert grote bouwprojecten efficiënter, binnen het budget en op tijd door het geïntegreerd aanbesteden via Design Build Finance Maintain (Operate)-contracten. Hierdoor heeft het Rijk al ongeveer € 700 miljoen bespaard. Het Rijk zal in de toekomst verder gaan met DBFM(O)-aanbestedingen. Gemeenten, provincies, scholen en zorginstellingen kunnen via deze vorm van publiek-private samenwerking dezelfde voordelen […]

De Rijksoverheid realiseert grote bouwprojecten efficiënter, binnen het budget en op tijd door het geïntegreerd aanbesteden via Design Build Finance Maintain (Operate)-contracten. Hierdoor heeft het Rijk al ongeveer € 700 miljoen bespaard.

Het Rijk zal in de toekomst verder gaan met DBFM(O)-aanbestedingen. Gemeenten, provincies, scholen en zorginstellingen kunnen via deze vorm van publiek-private samenwerking dezelfde voordelen behalen. Daarnaast kunnen zij door DBFM(O) de kwaliteit van onderwijs en zorg verbeteren, doordat professionals meer tijd krijgen om zich op hun primaire taken te richten en minder tijd kwijt zijn aan ondersteunende zaken zoals huisvesting. 

Er liggen grote kansen op decentraal niveau bij de bouw van ziekenhuizen, provinciale wegen en schoolgebouwen. DBFM(O) verdient daarom brede toepassing in deze sectoren. Het Rijk vervult hierbij een faciliterende rol die de decentrale partijen ondersteunt bij het nemen van de investeringsbeslissingen over hun eigen projecten. In lijn hiermee is voor DBFM(O) bij onderwijshuisvesting eind 2008 een Servicecentrum Scholenbouw opgericht van én voor scholen en gemeenten, met tijdelijke subsidiëring vanuit OCW en Financiën.

DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) is een geïntegreerde contractvorm van publiek-private samenwerking, waarbij een privaat consortium integraal verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud, en gedurende de levensduur van een project een vooraf afgesproken output levert.

Bron: PIANOo-nieuwsbrief van 22 juni

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels