nieuws

Zorgmeetlat: CDA, D66 en GL scoren het hoogst – SP verbaasd

Geen categorie

Een coalitie van CDA, D'66 en GroenLinks is het beste voor 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden, de grootste beroepsgroep van Nederland. Dit blijkt uit de V&VN Zorgmeetlat. De SP is zeer verbaasd. De V&VN blijkt de bijlages van het SP-verkiezingsprogramma te zijn vergeten.

Marian Kaljouw, voorzitter V&VN: 'De werkelijke oplossing voor het betaalbaar houden en duurzaam maken van de Nederlandse gezondheidszorg ligt in handen van de verpleegkundige en verzorgende. De politiek heeft hier oog voor. Nu willen we dat ook nog terugzien in het komende regeringsbeleid.'
De V&VN Zorgmeetlat geeft aan of de politieke partijen voldoende maatregelen treffen om de grote vraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen. Deze vraagstukken hebben vooral te maken met de toenemende vergrijzing en de explosieve vraag naar zorg. Hierdoor dreigt een groot tekort aan goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.

Rapportcijfer
De Zorgmeetlat is gebaseerd op zes criteria. Stimuleer dat Nederlanders zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, maak het aantrekkelijk voor schoolverlaters om te gaan werken in de zorg, voorkom dat verpleegkundigen en verzorgenden teleurgesteld de zorg verlaten, investeer in de kwaliteit en veiligheid van zorg, zet iedere zorgverlener dáár in waar zijn of haar competenties het meest effectief zijn en maak heldere keuzes over wat de zorg wel en niet nodig heeft. De verkiezingsprogramma's zijn beoordeeld op basis van deze criteria. Ook is er gekeken naar de specifieke aandacht voor verpleegkundigen en verzorgenden. De score per partij op de V&VN Zorgmeetlat is omgerekend naar een rapportcijfer:
CDA  7,5
D66  7,5
GroenLinks  7,5
PvdA  7
VVD  6,5
ChristenUnie  6
SGP  5,5
SP  5,5
PVV  4,5
TON  4
PvdD  1,5

Over de uitslag
Vooral CDA, GroenLinks en D66 halen een hoge score. Marian Kaljouw: 'Ze benoemen heel concreet wat er aan schort, wat er nodig is en waar ze het geld vandaan willen halen. De VVD  formuleert heel kernachtig wat de partij wil in de zorg. Ook de PvdA heeft een genuanceerde mening over een aantal zaken. De SP scoort minder hoog, waarschijnlijk doordat het programma heel kort en staccato is, terwijl de partij doorgaans opkomt voor de zorg en de mensen die er in werken. De PVV heeft het wel over tienduizend zorgmedewerkers erbij, maar zegt niets over andere zaken.'

Reactie SP
SP-Kamerlid Renske Leijten is zeer verbaasd over 'de zorgmeetlat' die de beroepsvereniging voor zorgprofessionals V&VN vandaag heeft uitgebracht. In de meetlat scoort de SP slechter op het gebied van zorg dan bijvoorbeeld CDA, D66 en VVD. Leijten: 'Onbestaanbaar. Dit zijn de partijen die miljarden op zorg willen bezuinigen, het eigen risico omhoog doen, het zorgpakket beperken en marktwerking in de zorg aanmoedigen! Wat er is gebeurd is dat de vereniging V&VN vergeten is de bijlages bij ons verkiezingsprogramma mee te nemen.' Lees haar volledige reactie.

Meer informatie:
Lees in Zorgmarkt 2010-nr. 6 (verschijning 4 juni) een analyse van de zorgparagrafen van de 6 grootste politieke partiien.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels