nieuws

Hardere acties cao VVT

Geen categorie

Werknemers in de gezondheidszorg gaan actievoeren voor een betere cao, nu het overleg over een nieuw akkoord is vastgelopen. Dit meldde het FD op 17 juli.

Het ultimatum van de vakbonden aan de werkgevers is inmiddels verlopen. De pijn zit wat de werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuis- en kraamzorg betreft vooral in het arbeidsvoorwaardenpakket. Wat betreft loon zijn vakbonden en werkgevers elkaar al genaderd. De bonden eisen een loonsverhoging van 1,5% in 2011. De werkgevers hebben in een laatste bod twee keer 1% op een tweejarige cao geboden. Maar daar staat tegenover dat het pakket arbeidvoorwaarden moet worden versoberd. De bonden kunnen hier niet mee leven. .De werkgevers willen het toeslagensysteem voor zondags- en nachtdiensten afschaffen. Hiervoor in de plaats moet een extra beloning komen als mensen flexibel werken. Ook het feit dat  werknemers in de zorg steeds kortere diensten draaien en daardoor onregelmatiger moeten werken om aan een volle werkweek te komen, is de bonden een doorn in het oog. 'Het kan niet zo zijn dat iemand 7 dagen per week werkt om aan een 40-urige werkweek te komen', aldus Wim van der Hoorn, bestuurder bij Abvakabo FNV.

De bonden eisen dat iedere werknemer minimaal 2% van de loonsom aan scholing mag besteden. Ook stellen de bonden voor dat extra dagen voor oudere werknemers in de zorg worden omgezet in een systeem dat iedere werknemer onafhankelijk van leeftijd recht geeft op jaarlijks 35 uur aan extra vrije dagen. Volgens Van der Hoorn kunnen die initiatieven kostenneutraal worden uitgevoerd.

Plannen voor regionale of landelijke demonstraties zijn er nog niet. Maar de actiebereidheid in de sector lijkt groot te zijn, afgaande op een onderzoek dat Nursing-poll hield onder verpleegkundigen. Als het aan de meerderheid van de ondervraagde verpleegkundigen ligt (57%) mogen de acties voor een betere cao VVT ook 'flink harder'.  Bijna veertig procent (39 procent) van de verpleegkundigen is zeker voor actievoeren, maar niet ten koste van de patiënt. De rest van de verpleegkundigen zegt juist tégen actievoeren te zijn. Een van de middelen die vakbond Abvakabo FNV de komende maanden wil inzetten, is het verstoren van de administratieve processen bij de organisaties. Deze zijn voor financiering van de activiteiten deels afhankelijk van formulieren die door de werknemers worden ingevuld. Met het verstoren van dit proces wil Abvakabo FNV de druk op de werkgevers opvoeren zonder de cliënten te treffen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels