nieuws

Zorgbouw profiteert onvoldoende van ‘gunstige’ bouwmarkt

Geen categorie

De recessie heeft het afgelopen jaar grote gevolgen voor de zorgbouw gehad. Zorginstellingen kunnen door de teruglopende vraag in de bouw de laatste tijd over het algemeen gunstig aanbesteden. Maar door de uitblijvende duidelijkheid over de vergoeding van kapitaallasten als gevolg van het vervallen van het bouwregime, gekoppeld aan de crisis op de financiële markten, lijken zorginstellingen niet op grote schaal van dit voordeel te profiteren. Dit blijkt uit het 'Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010' van TNO.

Het ontwikkelen van bouwplannen wordt als gevolg van de onduidelijkheden over de bekostiging momenteel vaak uitgesteld. Tegelijkertijd lopen instellingen aan tegen kritischer geworden financiers. Ook de banken hebben in toenemende mate behoefte aan meer duidelijkheid over de hoogte van te vergoeden huisvestingslasten.

Nieuwe kengetallen
In het 'Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010' heeft TNO nieuwe kostenkengetallen voor de bouw van cure-, care- en jeugdzorgvoorzieningen gepubliceerd. In de nieuwe kostenkengetallen is rekening gehouden met de dit jaar beperkte loon- en prijsstijging (0,7%). Het Jaarbeeld introduceert een nieuwe indeling van de kostenkengetallen, waarbij de kengetallen per deelsector en per gebouwtype worden weergegeven. Gekozen is om de kengetallen binnen de zorgbouw niet steeds aan te passen aan de schommelingen van de bouwmarkt. De kengetallen geven een neutrale en reële kostprijs weer, waarbij wordt opgemerkt dat projecten op dit moment nog vaak tegen een lagere prijs kunnen worden aanbesteed.

Daling van marktprijzen
De vorig jaar geconstateerde daling van marktprijzen heeft zich verder doorgezet. In het laatste anderhalf jaar vallen aanbestedingen in alle zorgsectoren gemiddeld voordelig uit. Hoe lang deze periode nog zal voortduren is onzeker. Dit beeld volgt uit de jaarlijks door TNO uitgevoerde analyse van de aanbestedingsresultaten in de gezondheidszorg.

Betrouwbare kostenreferenties
Ondanks het vrijlaten van de bouw in de gezondheidszorg is de behoefte aan specifieke voor gezondheidszorggebouwen ontwikkelde kostenkengetallen niet verminderd. Opdrachtgevers en adviseurs hechten grote waarde aan goede, betrouwbare kostenreferenties voor het opstellen van businesscases en voor het aansturen en begeleiden van een bouwopgave. TNO biedt met het 'Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector' deze referentie voor de diverse sectoren in de zorg.
Het Jaarbeeld gaat daarnaast in op tal van andere kostenrelevante aspecten. Van een bindende, normatieve status, zoals deze voorheen gold voor de door het Bouwcollege uitgebrachte Bouwkostennota is echter nadrukkelijk geen sprake meer.
Het 'Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010' is te downloaden via het Kennisplein van het Centrum Zorg en Bouw van TNO.

Lees meer over de problematiek van de kapitaallasten in het komende nummer van Zorgmarkt met als thema Vastgoed/Huisvesting (nr. 7/8, augustus 2010).

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels