nieuws

CVZ-advies: Leefstijlinterventie in 2012 in pakket

Geen categorie

Het basispakket in de zorg zou moeten worden uitgebreid met een programma dat mensen met overgewicht of obesitas helpt gezonder te leven. Dat advies heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) uitgebracht aan demissionair minister Klink van VWS.

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bestaat uit advies over en begeleiding bij voeding/eetgewoontes, beweging en gedragsverandering. Zij is gericht op het verwerven en behouden van gezond gedrag. De interventie kan ingezet worden bij overgewicht en obesitas, om gerelateerde aandoeningen te voorkomen.
In dit rapport geeft het CVZ aan hoe de gecombineerde leefstijlinterventie als samenhangende interventie een plaats kan krijgen in de regelgeving, namelijk vermelding als te verzekeren prestatie in het Besluit zorgverzekering.

Invoering
Om zorgverzekeraars een ruime voorbereidingstijd te gunnen, beveelt het CVZ aan de wettelijke verankering van de gecombineerde leefstijlinterventie als samenhangende prestatie, niet eerder dan 1 januari 2012 te realiseren.

Geen eigen bijdrage
Het CVZ adviseert geen eigen bijdrage te heffen voor de GLI en het aanbod onder de basisverzekering niet te beperken tot eenmaal. De meningen over het effect van een eigen bijdrage lopen uiteen. Een eigen bijdrage kan enerzijds motiveren tot 'therapietrouw', anderzijds kan de bijdrage ook een drempel vormen voor deelname. Voor het CVZ was doorslaggevend dat de interventie is opgebouwd uit elementen van de reguliere zorg waarvoor evenmin een eigen bijdrage geldt.

Kosten en opbrengsten
Een gestructureerd aanbod van de GLI leidt in de raming in jaar 1 tot en met jaar 4 tot kosten (per saldo). Deze nemen langzaam af tot 9 miljoen euro in jaar 4 en vanaf jaar 5 is er sprake van een batig saldo, dat oploopt tot 50 miljoen euro in jaar 10 (dit saldo geldt voor kosten en opbrengsten binnen de zorg). Bij de berekening vanuit maatschappelijk perspectief zou de opbrengst in jaar 10 op 192 miljoen euro uitkomen.
Dik Hermans, voorzitter van de raad van bestuur van het CvZ, weerspreekt in Trouw de kritiek dat het rapport koffiedikkijken zou zijn. 'Nou ja, we hebben gerekend met de beste, beschikbare gegevens.' Wel adviseert hij het kabinet 'de regeling goed te monitoren.'
In Nederland kampen 4,7 miljoen mensen met overgewicht. Volgens Hermans zouden zo'n 235 000 mensen jaarlijks van de GLI gebruik gaan maken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels