nieuws

Klink: ‘Paal en perk stellen aan bijbetalingen in zorg’

Geen categorie

'Ik vind het echt van belang dat er paal en perk wordt gesteld aan het ongeoorloofd vragen van bijbetalingen voor zorg die onder het verzekerd pakket valt.' Dat schrijft demissionair Klink van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vragen van bijbetalingen voor diensten die tot de verzekerde zorg behoren is niet geoorloofd. Het is in strijd met artikel 35 van de Wmg. Toch blijkt uit meldingen dat het geregeld voorkomt.

50 tot 100 instellingen
De minister wil er wel voor waken dat er een beeld ontstaat dat alle instellingen in Nederland ongeoorloofde bijbetalingen vragen voor zorg die onder het verzekerd pakket valt. De reacties die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ontvangen, geven echter aan dat het niet gaat om uitzonderingsgevallen. Op dit moment is het onderzoek van de NZa nog gaande. De NZa heeft aangegeven dat zij verwacht uiteindelijk bij tussen de 50 en 100 instellingen te constateren dat er sprake is van onterechte bijbetalingen voor zorg die onder het verzekerd pakket valt.

Handhavingsmaatregelen
Het ministerie van VWS heeft in augustus met NZa, LOC, de NPCF, ZN, CVZ, ActiZ en VGN overlegd op welke wijze tegen de bijbetalingen op kan worden getreden. Alle partijen onderschrijven dat het ongeoorloofd is dat cliënten moeten betalen voor zaken die tot de aanspraken behoren en dat dit gestopt moet worden. Indien er sprake is van het ongeoorloofd vragen van eigen betalingen en dit voor 1 september 2010 niet is opgelost, zal de NZa een onderzoek instellen en handhavend optreden tegen de betreffende instelling. De wijze waarop de NZa zal handhaven, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De NZa heeft de volgende handhavingsmogelijkheden: het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom, het opleggen van een bestuurlijke boete of het openbaar maken van de naam van de overtreder.
Tegen bestaande overtredingen wordt opgetreden.

Rapportage
De minister wil er echter ook voor zorgen dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer voorkomen. Het is daarom cruciaal dat aanbieder en cliëntenraad in overleg treden en dat het besef wat wel en niet geoorloofd is, neerdaalt in de instelling zelf.  Klink heeft aan de NZa gevraagd in december een rapportage uit te brengen waarin zij aangeven wat de omvang van het aantal meldingen is en op welke wijze de meldingen zijn afgehandeld. De clientenorganisaties monitoren op hun beurt de wijze waarop de gesprekken tussen cliëntenraden en bestuurders verlopen en rapporteren medio november over de resultaten.

Meer informatie:
brief van de minister aan de Tweede Kamer.
NZa: Bijbetalingen in zorg niet terecht

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels