nieuws

Ambulante zorg vermindert aantal klinische bedden in ggz

Geen categorie

Onderzoek in onder andere Amerika en Nederland wijst uit dat door het inzetten van de behandelvormen ACT (Assertive Community Treatment) en (F)ACT (Functie Assertive Community Treatment), het aantal klinische opnames van cliënten met ernstige, chronisch psychiatrische aandoeningen drastisch verminderd kan worden. De intensieve, ambulante manier van werken van ACT en FACT is een belangrijke trend in de ggz.

In Nederland leven ruim 100.000 mensen die vaak levenslang last hebben van één of meerdere ernstige psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, psychoses of een ernstige depressie. Ze leiden meestal een teruggetrokken bestaan met weinig sociale contacten, soms verblijven ze in een psychiatrisch ziekenhuis. Een deel van deze patiëntengroep raakt dakloos, verliest een baan of komt met justitie in aanraking. Voor deze patiëntengroep bestond tot 2002 nauwelijks geschikte zorg en behandeling

Multidisciplinair team
Met (F)ACT lukt het deze cliënten te bereiken en succesvol te behandelen. De ACT-en FACT-teams benaderen patiënten op een assertieve, outreachende manier. Het team biedt praktische steun zoals een dak boven je hoofd of het zoeken naar een dagbesteding. Patiënten zien concrete resultaten en zijn daardoor eerder bereid mee te werken aan verdere psychiatrische behandeling. De behandelingen worden bij voorkeur in de leefomgeving van de cliënt aangeboden door een multidisciplinair team van hulpverleners. Er kan intensieve zorg worden geboden, zo nodig 24 uur per dag. Het doel is de cliënt te ondersteunen om weer grip te krijgen op zijn of haar leven.

Kostenbesparend
In de Nederlandse ggz werken nu al meer dan 40 ACT- en 90 FACT-teams die in totaal aan zo'n 30.00 cliënten behandeling bieden. De verwachting is dat dit aantal doorgroeit naar tweehonderd teams in totaal. De intensieve, ambulante manier van werken van ACT en FACT is een belangrijke en effectieve trend in de ggz: ACT is een evidence-based programma, FACT is een best practice. Daarnaast is het kostenbesparend. In gebieden met ACT- of FACT-teams betalen inwoners gemiddeld minder kosten aan de ggz. Dankzij (F)ACT hebben ernstig psychiatrische patiënten minder vaak een crisis en worden zij dan ook minder vaak opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels