nieuws

Column Wim Nieland

Geen categorie

Krokettenbakkers en bonnenmeppers

Krokettenbakkers en bonnenmeppers

Wie was er eerder, de kip of het ei? Daar kom je niet uit. Net zo'n dilemma is de vraag wie er eerder was, de facility management of de inkoper? In het kader van make-or-buy: Wie ‘maakt' er tegenwoordig zelf nog facilitaire diensten?
Catering, schoonmaak, beveiliging en gebouwonderhoud koop je tegenwoordig in. Niets nieuws onder de zon.
Wat wel nieuw is, is dat de aansturing van deze externe dienstverleners nu ook steeds vaker wordt uitbesteed. Met een mooi woord Maincontracting.

Inkoop is eigenlijk een containerbegrip. Verschillende inkoophoogleraren hebben net zoveel verschillende indelingen gemaakt om de verschillende taken van Inkoop te verduidelijken.
Strategisch, tactisch, operationeel, leveranciersmanagement, contractmanagement en contractbeheer zijn hierbij veel voorkomende termen.
Voer voor heftige discussies. Er op gericht om jezelf goed te kunnen positioneren en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te stellen.

De vraag die ik hier centraal stel luidt: Is het managen van facilitaire leveranciers een FM- of een inkooptaak?
Ik was een tijdje terug op een groot facilitair congres waarbij meer dan 90% van de deelnemers FM'er was. Er waren sprekers uit het facilitaire werkveld die er voor mij als inkoper opmerkelijke ideeën op na hielden.
Ik heb daar uitspraken gehoord als: "outsourcen is geen inkooptaak", "Inkoop is ervoor om er nog een paar euro uit te knijpen" en "Inkoop en FM zijn bezig met landje-pik".

Noem het naïef, maar ik was me er als inkoopprofessional niet van bewust dat er kennelijk een bepaalde spanning heerst tussen FM en Inkoop.
Inkoop heeft het laatste decennium enorm aan zijn profilering gewerkt. Het is inmiddels geen ondergeschoven kindje meer. Inkoop voegt waarde toe aan een organisatie en iedereen zal dat weten!
Het is mijn vermoeden dat FM aan de vooravond staat om dezelfde ontwikkeling nu te gaan doormaken. FM is een professioneel vak aan het worden en daar hoort bij dat er een inhoudelijke discussie wordt gevoerd over taken en verantwoordelijkheden. Dat is herkenbaar. Inkoop heeft dezelfde discussie zelf recent gevoerd.

Laten we er geen ruzie over maken of krijgen. Inkoop heeft FM nodig en andersom. Het heeft geen zin om FM als 'krokettenbakkers' te zien. Net zo min als inkopers als 'bonnenmeppers' of ‘uitknijpers' van leveranciers willen worden beschouwd.
De discussie daarom of FM een verlengstuk is van Inkoop of andersom is wat mij betreft daarom een non-issue. FM houdt zich zowel met FM-beleid bezig als met het operationeel aansturen van leveranciers.
Inkoop en FM zijn er samen verantwoordelijk voor om de juiste leverancier te krijgen, die leverancier vervolgens uitsluitend dàt te laten doen wat het beste is voor de eigen organisatie en de leverancier te stimuleren om tot topprestaties te kunnen komen.

FM heeft in de dagelijkse praktijk met leveranciers te maken. Zij weten het beste wat goed en fout gaat. Daarnaast maakt FM het FM-beleid zodat de hele organisatie soepel draait en ieder zijn primaire taak optimaal kan uitvoeren. Dat beleid en die kennis heeft een inkoper nodig om een nieuwe aanbesteding uit te kunnen schrijven. 
De dagelijkse aansturing van de facilitaire dienstenleveranciers ligt bij FM of de Maincontractor (die uiteindelijk zelf ook leverancier is). De dagelijkse leverancierservaring moet Inkoop op een slimme manier de mogelijkheid bieden om effectief leveranciersmanagement te kunnen voeren.
Dat is niet zwart/wit een Inkoop-feestje. We moeten hier de handen ineen slaan en ophouden met elkaar het gras voor de voeten weg te maaien.
FM en Inkoop hebben samen één belang: het organisatiebelang.
Respecteer elkaars professie en competenties en praat alleen vol lof over elkaar. Dan ben je professional!

Wim Nieland MSc MBA is Managing director bij Alfa Delta Compendium Performance Improvement.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels