nieuws

Garantie bouwfinanciering cure verlengd

Geen categorie

De 'Garantie Ondernemingsfinanciering curatieve zorg' (de Go Cure) wordt verlengd tot 31 december 2011.

Met deze regeling wil de overheid zorginstellingen ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen voor financiering van nieuwbouw, verbouw, renovatie of groot onderhoud. De overheid staat voor 50% garant bij nieuwe bankleningen van 1,5 tot 50 miljoen euro. De Go Cure wordt, namens de demissionaire ministeries van Economische Zaken en VWS uitgevoerd door Agentschap NL.

Bouwstimulans
De regeling is bedoeld als bouwstimulans voor ggz, categorale instellingen, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen. Nu de bouwnijverheid gebrek aan opdrachten heeft, is het mogelijk gunstige bouwsommen af te spreken, wat de bouwkosten kan drukken. Deze regeling kan ook ingezet worden om units voor lang verblijf te bouwen bij geïntegreerde ggz-instellingen.

Roll over
Onder deze regeling kunnen leningen met variabele rente (roll over) gebracht worden. Als de rente gefixeerd wordt met een rente-swap geldt de rentevergoeding volgens de beleidsregel Lange Rente van de Nza. De roll over lening op zich kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren in het huidige financieringsklimaat.

250 miljoen euro
Voor de Go Cure is 250 miljoen euro beschikbaar. Met 50% garantie kan dus voor 500 miljoen euro aan leningen verstrekt worden. Tientallen ggz-instellingen zijn niet bij het Waarborgfonds aangesloten. Het is bekend dat ook bij het Waarborgfonds aangesloten ggz-instellingen hun bouwfinanciering moeilijk rond krijgen. Zodoende kan deze regeling een alternatief zijn voor borging door het Waarborgfonds.

 

De Go Cure is in oktober 2009 gestart en zou tot oktober 2010 duren. Aangezien er vanuit het veld is aangegeven dat er nog steeds behoefte bestaat aan deze regeling, is de tijdelijke Go Cure verlengd tot en met 31 december 2011. Projecten waarvoor leningen zijn verstrekt, zijn onder andere een uitbreiding van een particuliere kliniek, nieuwbouw van een algemeen ziekenhuis en de bouw van een nieuwe diagnostisch centrum. Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe projecten via de deelnemende banken Rabobank, ABN AMRO, BNG en ING

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels