nieuws

KNMP bezuinigt ruim 3 miljoen euro in 2011 – Zware tijden voor apothekers?

Geen categorie

Het bureau van de apothekersorganisatie KNMP in Den Haag gaat in 2011 ruim € 3 miljoen bezuinigen. Daarmee sluit de KNMP aan op de verder verslechterde economische omstandigheden in de sector. Door deze bezuinigingsoperatie gaan de tarieven voor de dienstverlening aan de aangesloten leden van de KNMP verder omlaag.

De bezuinigingsoperatie heeft onder meer tot gevolg dat veertig werknemers van de KNMP-organisatie in Den Haag zullen afvloeien, grotendeels door gedwongen ontslagen en waar mogelijk door natuurlijk verloop. Daarnaast zal worden bespaard op interne bureaukosten.
Algemeen directeur Léon Tinke van de KNMP heeft op woensdag 8 september 2010 tijdens een speciale bijeenkomst op het kantoor in Den Haag het personeel ingelicht over de bezuinigingsoperatie. De directie van de KNMP praat met de ondernemingsraad over een sociaal plan voor de werknemers die gedwongen moeten vertrekken. Volgens een woordvoerder werken in totaal tweehonderd mensen bij het bureau.

Achtergrond
De apothekers maken zware tijden door. De overheid heeft ingegrepen in de tarieven die ze patiënten in rekening mogen brengen voor geleverde medicijnen. De inkomens van apothekers zijn hierdoor fors gedaald.
De gemiddelde kortingen die apothekers van de groothandel in geneesmiddelen en farmaceutische industrie krijgen, is sinds 2007 fors gedaald, blijkt uit voorlopige berekeningen van onderzoeksbureaus ConQuestor en Significant. In 2007 kregen openbare apotheken gemiddeld tot een bedrag van 400.000 euro korting op facturen (20 procent van de totale som). Vorig jaar daalde het percentage tot 12,5 procent, gemiddeld iets meer dan twee ton per apotheek.
Door de reorganisatie kan de koepelorganisatie KNMP de tarieven verlagen die aangesloten apothekers voor hun lidmaatschap moeten betalen.

Toch miljoenen meer
Trouw meldt echter op 9 september 2010 dat openbare apotheken in 2009 75 miljoen euro meer ontvingen dan vooraf was ingeschat. Dit jaar wordt met eenzelfde overschrijding rekening gehouden, waardoor het totaal aan extra inkomsten op 150 miljoen komt. 'De werkelijke inkoopvoordelen van de apothekers zijn hoger dan was aangenomen', staat in een intern document van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in het bezit van Trouw . De meevaller wordt mede veroorzaakt door lagere personeelskosten.
Het betekent dat het door de NZa vastgestelde tarief te hoog is. Verzekerden zijn daardoor te duur uit. Onder druk van de apothekers werd het tarief voor farmaceutische zorg onlangs verhoogd van 7,28 euro per recept naar 7,91 euro. Die vergoeding zou nog altijd te laag zijn vanwege de benarde situatie van de branche.

Zie ook: 'KNMP en NZa oneens over gerechtelijke uitspraak'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels