nieuws

‘Marktwerking in de zorg loont wel degelijk: AD versus CPB’

Geen categorie

Volgens Quintos financieel projectmanagement loont marktwerking in de zorg wel. Dat blijkt volgens medewerkers van het bureau uit objectief meetbare criteria. 'Als eerder bekend is of iemand wel of geen kanker heeft, is dat wel degelijk een verbetering!' De conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat marktwerking niet gunstig uitplakt voor de patiënt is volgens hen slechts 'een interpretatie'.

Het CPB publiceerde onlangs een discussion paper waaruit blijkt dat marktwerking in de zorg niet loont, althans niet ten goede komt aan de patiënt: 'De onderzoekers zagen geen direct positief effect van concurrentie op de kwaliteit van de zorg, maar wel op de procesvoering. (…) Bij de invoering van de marktwerking hebben ziekenhuizen eerst hun kosten verminderd en de logistiek verbeterd, denken de onderzoekers. Dit is makkelijker te realiseren dan kwaliteitsverbetering. Wij vinden dat concurrentie effect heeft gehad op een aantal procesindicatoren, maar niet op de uitkomstindicatoren.'
Enkele dagen voor het CPB-rapport publiceerde het Algemeen Dagblad voor de zesde keer haar jaarlijkse ziekenhuizen Top 100. Wanneer de gemiddelde resultaten over de afgelopen jaren worden berekend, blijkt dat de Top 10 (zie tabel 1 in de pdf) voornamelijk bestaat uit ziekenhuizen in dichtbevolkte gebieden, waar meer sprake is van concurrentie (lees: marktwerking) dan bij de onderste 10 ziekenhuizen (zie tabel 2 in de pdf).

Interpretatie
De ziekenhuizen uit tabel 2 bevinden zich merendeels in minder dichtbevolkte gebieden waar patiënten minder alternatieven hebben bij de keuze van een ziekenhuis in de buurt.
Zowel het CPB als het AD baseren hun oordeel op veelal dezelfde objectief meetbare criteria (zoals decubitis en heropnames).  De interpretatie verschilt dus. Als marktwerking leidt tot betere processen, wordt dat door de patiënt wel degelijk gepercipieerd als betere zorg: als eerder bekend is of iemand wel of geen kanker heeft, is dat wel degelijk een verbetering! Landelijk gezien neemt de gemiddelde ligduur in ziekenhuizen af, misschien ook 'slechts' een gevolg van verbeterde processen, maar met gevolgen voor de kwaliteitsperceptie en de kosten van de zorg.

Formatiebesprekingen
Nuancering van het CPB-rapport in het licht van de formatiebesprekingen is dus op zijn plaats als het gaat om de resultaten van marktwerking in de zorg.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels