nieuws

Masterclass Gezondheidsrecht

Geen categorie

Deze cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficiënt op de hoogte te raken van de achtergronden van deze ontwikkelingen.

U komt als hulpverlener of als manager, zowel in de somatisch gerichte gezondheidszorg als in de geestelijke gezondheidszorg, dagelijks in contact met veranderingen in patiëntenwetgeving zoals de Wgbo en de wet Big, met regelingen rond de kwaliteit van zorg of met nieuwe vraagstukken over uw aansprakelijkheid als hulpverlener. Sommige wetten zoals de Wet op het mentorschap, de Wet klachtrecht, de Kwaliteitswet en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen bent u in de praktijk wellicht reeds tegenkomen, afhankelijk van uw werkterrein. Dat werkterrein kan zowel intra- als extramuraal zijn, gericht op individuele hulpverlening of op preventieve activiteiten bij bepaalde bevolkingsgroepen. Wij bieden u theoretische kennis in woord en geschrift aan over het Nederlandse gezondheidsrecht en geven u mogelijkheid tot feedback op uw dagelijkse ervaringen. U heeft tijdens de cursus ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en voor het scherpen van uw inzichten aan die van andere cursisten en docenten in discussies. Voor zover de actualiteit of nieuwe publicaties dat vereisen spelen de inleiders hierop in. Tijdens de bijeenkomsten treden deskundige inleiders op die de verschillende onderwerpen steeds vanuit hun eigen achtergrond benaderen. Wij beogen hiermee het gezondheidsrecht te belichten vanuit de regelgeving én vanuit de toepassing daarvan in de (hulpverlenings)praktijk. Tevens komt hiermee het multidisciplinaire karakter van de cursus tot uitdrukking. Uit evaluaties van vorige cursussen is gebleken dat de deelnemers de cursus goed tot zeer goed hebben gewaardeerd.

Wanneer:  4, 11 en 25 januari 2011; 11, 8 en 15 februari 2011; 1, 8, 15 en 22 maart 2011
Waar: Maliebaanzaal Academisch Ziekenhuis Utrecht
Kosten: € 1495,-
Organisatie: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde
Meer informatie:
http://www.integratedcare.nl
p.j.schimmel@umcutrecht.nl

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels