nieuws

NVZ: Ziekenhuiszorg levert Nederland veel op

Geen categorie

Tegenover de kosten van de Nederlandse curatieve zorg staan hoge opbrengsten. Het rendement van de ziekenhuiszorg bestaat in de eerste plaats uit langere en gezondere levens. Daardoor is er ook minder uitval op het werk en hebben mensen minder vaak professionele verzorging of mantelzorg nodig. Dat staat in het tweede brancherapport, 'Zorg voor baten', dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen vandaag 8 september 2010 publiceert.

De NVZ heeft de waarde van acht behandelingen laten onderzoeken. De waarde van deze behandelingen is opgebouwd uit extra kwaliteit van leven en de verlenging van levensduur. Vertaald in geld gaat het om een bedrag van 19,4 miljard euro. Ook blijven mensen dankzij ziekenhuiszorg gezonder. Zij hoeven daardoor niet te stoppen met werken of keren eerder terug op hun werk. De vermeden uitval van arbeid wordt geschat op een bedrag van 1,8 miljard euro. In totaal komen alleen al de baten van de acht onderzochte behandelingen neer op ruim 21 miljard euro. Dat is fors hoger dan de totale kosten van ziekenhuizen, die in 2007 bijna 15 miljard euro bedroegen.

Uitgaven ziekenhuiszorg laag
Daarnaast blijkt uit het brancherapport dat Nederlanders internationaal gezien – met 3,7% van het bruto binnenlands product (bbp) – samen met Spanje het minste uitgeven aan ziekenhuiszorg, huisartsen en specialisten. Ook is de productie van de Nederlandse ziekenhuizen relatief laag. Verder liggen Nederlanders minder vaak in het ziekenhuis in vergelijking met andere Europeanen.

Toename vrij onderhandelbare verrichtingen
De omzet van de ziekenhuiszorg is met 6,7% gegroeid tot ongeveer 10,7 miljard euro. Het B-segment, het deel van de markt waarvan de prijs voortvloeit uit onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars, bedroeg in 2009 ruim 30% van de totale opbrengsten. Het A-segment (het deel van de zorg waarvoor een budget geldt) is in 2009 gekrompen met 6,2%.

Publicaties
De publicatie 'Zorg voor baten' is het tweede brancherapport dat de NVZ heeft uitgebracht. Vorig jaar droeg het de titel 'Vizier op vertrouwen' en stonden de thema's kwaliteit en arbeidsproductiviteit centraal.

Tip
Kom naar het congres op 2 december a.s. over de baten van de zorg!

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels