nieuws

NZa: Apotheek moet toegang krijgen tot netwerk

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een samenwerkingsverband van apotheken de verplichting op om een apotheek binnen enkele weken toegang te geven tot het elektronische netwerk. De voorwaarden die het samenwerkingsverband stelde voor toegang tot het netwerk, zoals gelijke openingstijden en deelname aan de dienstregeling, zijn niet redelijk en belemmeren de toegang van de nieuwe apotheek tot het netwerk.

Het samenwerkingsverband van apotheken heeft zelf het elektronisch netwerk opgericht. Daarmee kunnen zij met elkaar de medicatiegegevens van hun patiënten uitwisselen om de medicatiebewaking te verbeteren. Een elektronisch netwerk biedt dan ook grote voordelen voor de patiënt. Zo kan hij naar een andere apotheek gaan dan zijn eigen apotheek voor zijn medicijnen, bijvoorbeeld omdat deze ruimere openingstijden heeft of gevestigd is in de buurt van de werkomgeving, een ziekenhuis of huisartsenpost. Ook die apotheek kan dan door het netwerk zijn medicatiegebruik bewaken. Het samenwerkingsverband mag voorwaarden stellen aan toegang van apotheken tot netwerken. De voorwaarden moeten wel voldoen aan de Regeling voorwaarden elektronische netwerken, zoals de NZa deze heeft opgesteld in 2009. 

Voorwaarden niet redelijk
De voorwaarden die het samenwerkingsverband in dit geval stelde, voldoen niet aan deze regeling. De apotheek moet voor het verkrijgen van toegang zijn afwijkende openingstijden aanpassen en deelnemen aan de avond- nacht- en weekendregeling van het samenwerkingsverband. Hiermee zouden de ruimere openingstijden van de apotheek vervallen, waardoor de patiënt hier niet meer van kan profiteren en minder keuzemogelijkheden heeft. De NZa oordeelt dat deze voorwaarden niet redelijk zijn en verplicht het samenwerkingsverband om de nieuwe apotheek toegang te verlenen tot het elektronische netwerk en de voorwaarden voor toetreding tot het netwerk uiterlijk 24 september 2010 aan te passen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels