nieuws

NZa keurt nieuwe tarieven ggz 2011 af

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten de nieuwe release met tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) 2011 niet goed te keuren. Reden hiervoor is dat de kwaliteit van de kostprijzen onvoldoende is vastgesteld. Dit betekent dat de bestaande DBC-tarieven in de ggz worden geïndexeerd.

Door dit besluit kan onduidelijkheid ontstaan over de toekomstige bekostiging van de ggz, om die reden komt de NZa op korte termijn met een visie hierop om voor de toekomst duidelijkheid te scheppen.

Te veel onzekerheden
De nieuwe release met tarieven voor ggz 2011 bevat te veel onzekerheden, met name ten aanzien van de representativiteit van het kostprijsonderzoek. Dit komt onder meer doordat de groep zorgaanbieders waarvan kostprijsgegevens zijn gebruikt beperkt is. Een aantal sectoren, waaronder de vrijgevestigden, is niet betrokken bij het kostenonderzoek. Door een recente uitspraak van het CBB is juist op dit punt extra de nadruk komen te liggen. Ook ontbreekt informatie over de kostprijzen per kostendrager. Daarnaast kent het gebruikte kostprijsmodel, vooral ten aanzien van verblijf, te veel onzekerheden. Weliswaar heeft DBC-Onderhoud naar beste kunnen en de laatste inzichten haar methodes en statistieken toegepast, maar de NZa kan daarmee niet voldoende vaststellen of de kostprijzen juist zijn.

Indexatie
Het besluit heeft tot gevolg dat de bestaande DBC-tarieven worden geïndexeerd. Een aantal wijzigingen voor de productstructuur 2011 kan wel worden doorgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om de invoering van het prestatievoorschot.

Toekomstvisie
Als gevolg van het besluit kan onduidelijkheid ontstaan over de doorontwikkeling van de productstructuur ggz en het kostprijstraject voor de sector. Het gaat hierbij met name om de vraag in hoeverre het gehanteerde kostprijsmodel geschikt is voor het bepalen van productprijzen in de ggz. Meer fundamenteel nog is voor de NZa de vraag in hoeverre de DBC-systematiek een oplossing biedt voor de bestaande bekostigingsvraagstukken. Daarom komt de NZa op korte termijn met een toekomstvisie om duidelijkheid te geven over deze vragen. De NZa zal de sector daarover in oktober 2010 consulteren.

Meer informatie:
brief NZa aan DBC Onderhoud.

Zie ook:
'NZa onderzoekt gevolgen invoering DBC in ggz'.
'Rechter: NZa moet tarieven psychiaters beter onderbouwen'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels