nieuws

Samenwerking De Tjongerschans en MCL vereist vergunning

Geen categorie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft besloten dat Zorggroep Noorderbreedte (Medisch Centrum Leeuwarden) in Leeuwarden en Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen een vergunning moeten aanvragen voor het formele samenwerkingsverband dat beide ziekenhuizen voor ogen hebben. De NMa vermoedt dat de samenwerking de keuze voor patiënten en zorgverzekeraars verkleint.

De NZa stelt dat dit nadelig kan zijn voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Friese ziekenhuiszorg. Bestuursvoorzitter Wander Blaauw van Zorggroep Noorderbreedte zegt in NRC Handelsblad dat hij bekijkt of alle zorg in beide locaties moet worden aangeboden, met name de intensive care en de meest complexe behandelingen.
De beide ziekenhuizen vinden het jammer dat door deze verplichting tot vergunningsaanvraag de einddatum van het samenwerkingsverband verder naar de toekomst wordt geschoven. De beide ziekenhuizen delen de vrees van de NMa dat de keuze voor patiënten wordt beperkt namelijk niet.

Zorgkwaliteit
De Tjongerschans en het MCL zijn ervan overtuigd dat het voor de toekomst van de beste zorg voor de patiënten in de regio Friesland essentieel is dat de onderlinge samenwerking wordt geïntensiveerd. De beoogde samenwerking is juist aangegaan om op de langere termijn optimale zorgkwaliteit te kunnen garanderen aan de Friese patiënten op de beide locaties. Verandering van het aanbod of de toegankelijkheid van zorg zijn voor MCL en Tjongerschans niet aan de orde. Door de samenwerking, met name op het gebied van ondersteunende diensten verwachten de ziekenhuizen slagvaardiger en vooral (kosten)efficiënter te kunnen optreden. De NMa noemt deze redenen echter niet in het rapport dat ten grondslag ligt aan het besluit.

Belemmeringen
Voor nauwere samenwerking moet een aantal financieel-economische belemmeringen uit de weg worden geruimd. Binnen één concern kunnen de beide ziekenhuizen intensiever samenwerken. Een ingrijpende juridische fusie en algehele integratie is, zeker op dit moment, een brug te ver. De Tjongerschans en MCL houden door de voorgestelde concernvorming hun eigen identiteit en hun eigen karakter. De activiteiten van beide ziekenhuizen overlappen elkaar geografisch gezien nauwelijks. In het 'grensgebied' tussen Leeuwarden en Heerenveen kunnen patiënten kiezen voor andere aanbieders: de ziekenhuizen in Sneek en Drachten.

Vergunning
Het samenwerkingsproject gaat nu dus de vergunningsfase in. De NMa zal na het onderzoek in de vergunningsfase beslissen of de concentratie wel of niet is toegestaan. De samenwerkingspartners hebben veel vertrouwen in een afloop die positief uitvalt voor de kwaliteit van de zorg voor de Friese ziekenhuispatiënten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels