nieuws

Zuinig ziekenhuis zet in op slimmere zorglogistiek

Geen categorie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) moet veertig miljoen euro bezuinigingen. Het hele LUMC wordt getroffen door de bezuinigingen, maar sommige afdelingen meer dan andere. De facilitaire afdeling moet 3,6 miljoen euro bezuinigen, waarvan 2,3 miljoen op personeelskosten. Toch wil Frank Damen, directeur van het Facilitair Bedrijf (FB), er alles aan doen om de dienstverlening op peil te houden. In Facilitair & Gebouwbeheer legt hij uit hoe.

Er zijn meerdere redenen voor de voorgenomen bezuinigingen binnen het LUMC. De belangrijkste zijn de gestegen personeelslasten en de versterking van het eigen vermogen. Maar ook de bezuinigingen van de overheid op de gezondheidszorg, alsmede kortingen door het ministerie van OCW op onderwijs en onderzoek, zorgen voor minder inkomsten bij de universitaire medische centra.

Vacaturestop
Vandaar dat er fors wordt bezuinigd op personeelslasten. In eerste instantie door middel van een vacaturestop en natuurlijk verloop.

Broodbuffetwagen
Daarnaast wordt gedacht aan het verhogen van de efficiency, onder meer door de inzet van ict, en betere zorglogistiek. Een en ander blijkt uit het bezuinigingsplan, dat het FB onlangs presenteerde aan het eigen personeel. In het plan staan de voorgenomen bezuinigingen van het FB voor 2013 en daarna. Als Damen wordt gevraagd hoe het kan dat je aan de ene kant 2,3 miljoen bezuinigt op personeelskosten en aan de andere kant je dienstverlening op peil houdt, geeft hij een voorbeeld: 'De broodbuffetwagen is een bezuiniging waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Het is veel prettiger voor de patiënt en dat was oorspronkelijk ook de reden om hem in te voeren. Na doorrekening bleek dat het ook nog eens goedkoper was dan portioneren in de keuken.'

Versobering
Bij verpleging en verzorging moet twintig procent van de fte's verdwijnen, net als bij staf, administratie en secretariaat. Bij de medisch specialisten verdwijnt twaalf procent. Over de hele linie moet hetzelfde werk door veertien procent minder mensen worden gedaan. Damen denkt de bezuinigingen binnen het Facilitair Bedrijf te bereiken door versobering, verzakelijking en door meer uit te besteden. 'En in sommige gevallen moeten we vertragen, door prioriteiten te stellen. Dus we kunnen niet verschillende bouwprojecten tegelijk afhandelen en ook nog bezuinigen bij de afdeling Infra.'
Lees het hele artikel van Willem-Jan Schampers in Facilitair & Gebouwbeheer.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels