nieuws

Eigenrisicodragerschap niet zonder beschikking Belastingdienst

Geen categorie

KPMG Meijburg & Co waarschuwt dat de Belastingdienst extra controleert of werkgevers aangegeven hebben eigenrisicodrager voor de Ziektewet te zijn zonder dat ze een daarvoor noodzakelijke beschikking van de fiscus hebben. Bij geconstateerde fouten kan dit leiden tot correcties en naheffingen met boetes.

Een werkgever kan ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Dit betekent dat hij zelf het risico draagt voor arbeidsongeschiktheid van zijn ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een Ziektewetuitkering, of dat hij dit risico geheel of gedeeltelijk particulier verzekert. Als eigenrisicodrager betaalt hij een lagere sectorpremie, dan wel een lagere premie Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Een werkgever kan alleen eigenrisicodrager worden als hij daartoe tijdig een verzoek bij de Belastingdienst heeft ingediend. De Belastingdienst geeft dan een beschikking af. KPMG Meijburg heeft geconstateerd dat sommige werkgevers in hun loonadministratie hebben aangegeven eigenrisicodrager te zijn, en daarom het lagere premiepercentage toepassen, zonder een beschikking van de Belastingdienst te hebben. Deze werkgevers riskeren aanzienlijke correcties en naheffingen met boete.

Klik HIER voor de waarschuwing van KPMG Meijburg

Reageer op dit artikel