nieuws

Betere organisatie mantelzorg vermindert personeelstekort

Geen categorie

Om de kosten van de vergrijzing op te vangen zal het sociale zekerheidsstelsel hervormd moeten worden. Promovendus Marike Knoef deed in vijf papers onderzoek naar inkomen rond pensionering, sociale zekerheid en mantelzorg. Ze vond onder andere dat een betere organisatie van mantelzorg binnen families de informele zorg met 50 procent kan doen toenemen en personeelstekorten […]

Om de kosten van de vergrijzing op te vangen zal het sociale zekerheidsstelsel hervormd moeten worden. Promovendus Marike Knoef deed in vijf papers onderzoek naar inkomen rond pensionering, sociale zekerheid en mantelzorg. Ze vond onder andere dat een betere organisatie van mantelzorg binnen families de informele zorg met 50 procent kan doen toenemen en personeelstekorten in de gezondheidszorg kan verlichten.

Bijna driekwart van de broers en zussen in Europese families blijken nog geen coöperatieve beslissing te nemen bij het geven van mantelzorg aan hun ouders. Meer samenwerking tussen broers en zussen kan de mantelzorg die ouderen van hun volwassen kinderen ontvangen vergroten en het welzijn van broers en zussen verhogen. Knoef pleit er dan ook voor dat ondersteunende maatregelen en begeleiding van de overheid ter bevordering en ondersteuning van mantelzorg zich richten op broers en zussen samen, in plaats van op individuele volwassen kinderen. Ze wijst er wel op dat een dergelijke aanpak het aantal voltijd werkenden onder volwassen kinderen verlaagt.

Flexibele AOW
Marike Knoef
vond in haar verdere onderzoek ook dat mensen met lage inkomens 2,5 jaar korter leven dan mensen met hoge inkomens, en daardoor ook 2,5 jaar korter AOW en aanvullend pensioen ontvangen. Deze verschillen in levensverwachting en inkomen leiden tot verschillen in de gewenste AOW-leeftijd. Een flexibele AOW-leeftijd, die individuen de mogelijkheid biedt om de AOW eerder of later in te laten gaan dan de standaard leeftijd, komt tegemoet aan deze individuele verschillen.
Ook blijkt dat onder andere door de toegenomen deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt het pensioen van de middeninkomens meer zal groeien dan het pensioen van de lage en hoge inkomens. Dat betekent dat zonder hervormingen de inkomensongelijkheid onder ouderen groeit aan de onderkant van de samenleving, maar afneemt in de hogere inkomenssegmenten.

Meer informatie: Marike Knoef  promoveert aan de Universiteit Tilburg op 2 september 2011 op het proefschrift: Essays on labor force participation, aging, income and health.

Reageer op dit artikel