nieuws

Contracteerbeleid verzekeraars knelpunt voor zorggroepen

Geen categorie

Zorggroepen ondervinden vaak grote problemen bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een enquête die de Adviesgroep Ketenzorg in samenwerking met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) heeft gehouden onder zorggroepen in Nederland. Aanleiding voor de enquête was een reeks signalen over problemen met contractering, die zorggroepen via het Meldpunt Contractering […]

Zorggroepen ondervinden vaak grote problemen bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een enquête die de Adviesgroep Ketenzorg in samenwerking met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) heeft gehouden onder zorggroepen in Nederland.

Aanleiding voor de enquête was een reeks signalen over problemen met contractering, die zorggroepen via het Meldpunt Contractering ketenzorg naar voren brachten.

Uitblijven betalingen
Bijna zeventig procent van alle zorggroepen vulde de vragenlijst in. Uit de enquête komt naar voren dat het proces van contracteren in veel gevallen moeizaam verloopt. Er zijn problemen met zowel de grootste verzekeraars in het werkgebied van de zorggroep, als met de 'verre verzekeraars'. Vooral het niet willen volgen van de contracten met de grootste verzekeraar door deze laatste groep, leidt tot klachten. Een groot aantal zorggroepen geeft aan dat feitelijk onverantwoorde risico's in de bedrijfsvoering worden gelopen als gevolg van de contracteerproblemen. Dit door het uitblijven van betalingen, terwijl wel zorg wordt geleverd en onderaannemers moeten worden betaald.

Gesprekken
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête voert de Adviesgroep Ketenzorg deze zomer gesprekken met de zorgverzekeraars over welke verbeteringen nodig en gewenst zijn. Ook gaat de Adviesgroep in overleg met VWS en de NZa. Doel van deze gesprekken is om de spelregels te vereenvoudigen en de afstemming te verbeteren.

Meer informatie: rapport Adviesgroep Ketenzorg.

Reageer op dit artikel