nieuws

Ernst & Young: compliance en reporting integreren is noodzaak

Geen categorie

Internationale ondernemingen hebben steeds meer moeite om te voldoen aan de naleving van toenemende strengere wet- en regelgeving en de groeiende complexiteit van financiële reporting en fiscale regels. Samen met globalisering en de focus op kostenbeheersing vergroot dit de noodzaak voor ondernemingen om hun financiële functies en processen hierop in te richten. 

Dat staat in het rapport Seizing the opportunity in Global Compliance and Reporting van Ernst & Young: waarvoor ruim 200 cfo's van internationale ondernemingen zijn geïnterviewd.

Uit het rapport blijkt verder dat 64 procent van de respondenten van de Fortune Global 500 in het afgelopen jaar te maken heeft gekregen met onaangekondigde belastingcontroles. Bijna de helft van deze ondernemingen kreeg daarbij een onverwachte naheffing of boete opgelegd. Bijna twee derde zegt dat gewijzigde wet- en regelgeving grote uitdagingen voor hun huidige compliance- en reporting processen zal opleveren.

Volgens Eugène Heijnen van Ernst & Young zorgen globalisering en de focus op kostenbeheersing voor veranderingen in hoe bedrijven hun financiële en fiscale functies inrichten. "Ondernemingen krijgen te maken met een steeds complexer landschap van wet- en regelgeving en nauwere, intensievere grensoverschrijdende samenwerking tussen belastingdiensten, die zelf ook onder druk staan om hun inkomsten te vergroten",  aldus Heijnen. Het is volgens hem van het grootste belang dat juist internationale ondernemingen hun processen voor compliance en reporting herzien om te kunnen blijven voldoen aan de nalevingseisen en om hun concurrentiepositie op peil te kunnen houden.

Krachtige governance
Uit het onderzoek komt naar voren dat global compliance & reporting (GCR) kan worden verbeterd, maar dat daarvoor een krachtige governance noodzakelijk is.
Ruim 40 procent van de respondenten geeft echter aan over onvoldoende governance te beschikken ten aanzien van hun wereldwijde wettelijke verplichtingen. Daarnaast geeft ruim 60 procent aan dat hun onderneming helemaal geen wereldwijd model kent voor governance voor aangiften directe en indirecte belastingen. Dit doet vermoeden dat de huidige organisatie van compliance en reporting meer controle, grotere zichtbaarheid en meer verantwoording vereist.

Jeroen Jansen van Ernst & Young: "Door meer duidelijkheid te creëren ten aanzien van compliance- en reporting-processen kunnen ondernemingen hun effectiviteit en transparantie verbeteren. Dit vereist een duidelijk governance-model voor de gehele onderneming en specifiek voor compliance en reporting. Met compliance- en reporting-governance worden risico's uit belastingscontroles wereldwijd verkleind. Zo wordt draagvlak gecreëerd voor vereenvoudiging, standaardisatie en centralisatie van onder meer compliance en reporting processen. Dit is iets wat hoog op de agenda staat bij toonaangevende ondernemingen."

Lokale expertise
In antwoord op de recente financiële crisis en het tempo van de globalisering, is ruim 80 procent van de ondernemingen begonnen aan een transformatie van hun financiële functies. De mogelijkheden die er liggen om hun fiscale en financiële compliance- en reporting processen te integreren en verbeteren worden door veel van hen niet volledig benut.

Omdat bij dergelijke transformaties van de financiële functies vaak lokale expertise verloren gaat of elders wordt ingezet, bestaat het risico dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 82 procent van de respondenten geeft aan de behoefte aan lokale expertise te zien als een belangrijk obstakel voor het verplaatsen van compliance en reporting naar een regionaal of global shared service center. Tussen de 64 procent en 78 procent geeft aan dat lokale ondersteuning van vitaal belang is voor een succesvolle naleving van fiscale en wettelijke eisen.

Carl van Suchtelen van Ernst & Young: "GCR wordt te vaak beschouwd als een bijkomstigheid – of sterker nog, helemaal buiten beschouwing gelaten. Toonaangevende bedrijven zijn proactief bezig met het invoeren van een strategie en een plan om hun voordeel te doen met de ervaringen op dit gebied en met de leidende richtlijnen die uit ons rapport naar voren komen."

Reageer op dit artikel