nieuws

Gemeenten worstelen met HNW

Geen categorie

Gemeenten vinden het moeilijk om Het Nieuwe Werken in te voeren. Een belangrijke sta-in-de-weg is dat de leiding vindt dat ambtenaren fysiek aanwezig dienen te zijn. Uit onderzoek van bureau Tiem in veertien gemeenten blijkt dat het wel op de agenda staat van gemeentesecretarissen, maar dat zij worstelen met de invoering ervan. Volgens onderzoeker Annet Dijk-Schepman speelt […]

Gemeenten vinden het moeilijk om Het Nieuwe Werken in te voeren. Een belangrijke sta-in-de-weg is dat de leiding vindt dat ambtenaren fysiek aanwezig dienen te zijn. Uit onderzoek van bureau Tiem in veertien gemeenten blijkt dat het wel op de agenda staat van gemeentesecretarissen, maar dat zij worstelen met de invoering ervan.

Volgens onderzoeker Annet Dijk-Schepman speelt de eis van het lijfelijk aanwezig zijn op de werkvloer een grote rol. 'Sommige bestuurders verlangen fysieke aanwezigheid. Dat speelt in bedrijfsleven veel minder. Ook burgers rekenen erop dat zij een ambtenaar te spreken krijgen als zij naar het gemeentehuis komen', zegt ze.

De meeste gemeenten omschrijven Het Nieuwe Werken redelijk eng, namelijk als plaats- en tijdonafhankelijk werken. De nadruk ligt vooral op thuiswerken (telewerken) en veel minder op hoe medewerkers hun werk organiseren, bijvoorbeeld in tijd.

Afstemming
Problemen waar gemeentesecretarissen mee worstelen, zijn onder andere hoe de onderlinge afstemming met collega's te regelen als mensen elkaar niet meer op de werkvloer treffen.

Een ander knelpunt is hoe de bereikbaarheid van medewerkers te waarborgen als burgers langskomen voor een fysieke ontmoeting. Lastig vindt de ambtelijke leiding het ook om tot resultaatafspraken te komen met thuiswerkers.

Die worsteling is groter dan binnen de zakelijke dienstverlening, omdat men daar meer gewend is om resultaatgericht te werken.

Loslaten
'Gemeenten worstelen met het loslaten. Dat ze moeite hebben met het maken van resultaatafspraken, hangt daarmee samen. Gevoelsmatig worden medewerkers dan te veel uit het oog verloren', aldus de onderzoekers.

'De grote uitdaging is medewerkers echt te vertrouwen en verantwoordelijkheden bij hen neer te leggen. Men wil wel, maar weet nog niet goed hoe.'

Gemeentesecretarissen zien volgens Dijk-Schepman wel de voordelen van Het Nieuwe Werken, met name om als werkgever aantrekkelijk te blijven.

Rapport
Het rapport over Het Nieuwe Werken bij gemeenten is te downloaden via http://http://www.tiem.nl//.

(Bron: Binnenlands Bestuur http://www.binnenlandsbestuur.nl/ )

Reageer op dit artikel