nieuws

Groei arbeidsproductiviteit mkb blijft achter bij grootbedrijf

Geen categorie

In 2010 produceerde een arbeidsjaar in het particuliere bedrijfsleven gemiddeld 74.000 euro aan toegevoegde waarde. Het kleinbedrijf bleef hierbij echter ruim achter, terwijl de arbeidsproductiviteit in het grootbedrijf juist bovengemiddeld was. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Een van de vele rollen die het MKB in Nederland speelt, is het bijdragen aan het bruto binnenlands product (BBP). Een indicator voor de efficiency waarmee dat gebeurt, is de arbeidsproductiviteit. Een lagere arbeidsproductiviteit van het mkb lijkt een intrinsiek kenmerk van het midden/ en kleinbedrijf  te zijn. Oorzaken zijn volgens EIM:

  • Een geringere hoeveelheid kapitaal per werkende.
  • Veel vaste – niet op productie maar op het voortbestaan van de onderneming gerichte – arbeid.
  • Gecorrigeerd voor kapitaalgebruik is de productiviteit van het middenbedrijf vergelijkbaar met die in het grootbedrijf en is de productiviteitsachterstand van het kleinbedrijf minder groot dan de arbeidsproductiviteit suggereert.

De arbeidsproductiviteitsgroei is in het mkb lager geweest dan in het grootbedrijf. Technische vooruitgang en substitutie van arbeid door kapitaal hebben een relatief gunstig effect gehad op de groei van de arbeidsproductiviteit van het mkb. Dit is echter meer dan tenietgedaan door de schaalverkleining van middelgrote en vooral kleine ondernemingen. Hierdoor is het aandeel van vaste arbeid in de totale arbeidsinzet namelijk aanzienlijk toegenomen.

Naar verwachting zal de arbeidsproductiviteit in midden- en grootbedrijf de komende jaren in ruwweg dezelfde mate toenemen als tussen 1995 en 2008. In het kleinbedrijf zal de arbeidsproductiviteitsstijging beperkt zijn. De voornaamste reden hiervoor is het blijvend hoge aandeel vaste arbeid in de totale werkgelegenheid.

 

Download het rapport Arbeidsproductiviteittrends in klein-, midden- en grootbedrijf 1995-2015 (pdf)   

 

Reageer op dit artikel