nieuws

Industrie in juni: 8% meer omzet, 2% meer productie

Geen categorie

De industrie behaalde in juni 8 procent meer omzet dan een jaar eerder. In mei bedroeg de groei nog 24 procent.Dat blijkt uit cijfers die het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Het patroon van werk- en feestdagen in juni 2011 verschilde flink van dat in 2010. Zo vielen Hemelvaart en Pinksteren dit jaar in juni en vorig jaar in mei. Juni 2011 telde daardoor twee werkdagen minder dan juni 2010. In mei waren er nog vier werkdagen meer dan een jaar eerder. Het negatieve effect op de omzetontwikkeling in juni wordt geraamd op ruim 5 procent. De door de industrie verkochte producten waren bijna 9% duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde industriële productie lag in juni van dit jaar ruim 2 procent hoger dan in juni 2010.

De toename van de omzet was met 15 procent het grootst bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunstofproductenindustrie. Deze toename kan geheel worden toegeschreven aan prijsstijgingen. Met 9 procent was ook de omzetgroei in de basismetaal- en metaalproductenindustrie groot. In deze branche namen niet alleen de prijzen, maar ook het volume toe.

In juni werd op buitenlandse markten 12 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder en op de binnenlandse markt 4 procent meer. De toename van de in het buitenland gerealiseerde omzet is al anderhalf jaar groter dan die van de omzet in eigen land.

Productiegroei industrie
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag  in juni ruim 2 procent hoger dan in juni 2010. Daarmee is de productiegroei even groot als in mei.

Met 20 procent nam de productie het meest toe in de transportmiddelenindustrie. Ook in de elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie groeide de productie ten opzichte van een jaar eerder. Met 2 respectievelijk 3 procent was de groei in deze branches wel veel kleiner dan die in de transportmiddelenindustrie. In de voedings- en genotmiddelenindustrie was de productie in dezelfde orde van grootte als een jaar eerder. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie leverde 3 procent minder productie.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode mei – juni even groot als die in maart – april.

Lees ook: Industrie klap van kredietcrisis nog niet te boven op de site van het CBS

Reageer op dit artikel