nieuws

KORT (BEDRIJFS)NIEUWS

Geen categorie

Deze rubriek biedt in het kort nieuws uit met name het bedrijfsleven dat van belang is voor de zorgsector. Deze keer:– Sneker ziekenhuis start polikliniek in Lemmer– Meander ontvangt kwaliteitserkenning voor heupvervanging– Publicatie normdocument Patiëntveiligheid– NFC Index presenteert tweede Light Index voor de Zorg – Buurtplan Sterrenberg gaat in de uitvoering– Crossbeta Biosciences ontvangt 0,75 […]

Deze rubriek biedt in het kort nieuws uit met name het bedrijfsleven dat van belang is voor de zorgsector. Deze keer:
– Sneker ziekenhuis start polikliniek in Lemmer
– Meander ontvangt kwaliteitserkenning voor heupvervanging
– Publicatie normdocument Patiëntveiligheid
– NFC Index presenteert tweede Light Index voor de Zorg
– Buurtplan Sterrenberg gaat in de uitvoering
– Crossbeta Biosciences ontvangt 0,75 miljoen euro subsidie
– Eerste zorginstelling in regio Amersfoort doorstaat tolerantiescan
– HIS-KIS koppeling operationeel bij Ketenzorg Friesland
– Philips introduceert iPhone app voor cardiologen
– Problemen geïsoleerde allochtone mantelzorgers vaak niet herkend
– Saxenburgh Groep kiest QlikView voor snel inzicht in informatie rond DBC's
– Koningin opent nieuwbouw Zorgplein Maaswaarden
– Online zelfhulp voor depressieve diabetespatiënt in basispakket VGZ.

Sneker ziekenhuis start polikliniek in Lemmer
Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek wil een polikliniek openen in de Friese stad Lemmer. In de nieuwe buitenpoli zal het ziekenhuis onder meer geriatrische zorg bieden. Dat meldt Karel van Wieringen, internist ouderengeneeskunde van het Friese ziekenhuis. Omdat op de locatie Emmeloord inmiddels ruimtegebrek is ontstaan, zullen in Lemmer de disciplines worden gehuisvest waarvoor in Emmeloord geen plaats is.

Meander ontvangt kwaliteitserkenning voor heupvervanging
Meander Medisch Centrum is nu zichtbaar kwaliteitsziekenhuis voor heupprotheses. Dit voorjaar heeft zorgverzekeraar Agis wederom het Amersfoortse ziekenhuis geselecteerd als een van de ziekenhuizen die de beste resultaten leveren bij heupvervanging bij artrose. Op 24 augustus 2011 ontvingen de orthopeden het daarbij behorende predikaat. Johanneke Mostert, accountmanager Zorginkoop bij Agis, overhandigde het predikaat op de polikliniek Orthopedie in locatie Amersfoort Elisabeth. 'Agis heeft een vergelijking gemaakt van ziekenhuizen op veelvoorkomende behandelingen, zoals vervanging van heup. Dit doen we op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Op die manier verhogen we het kwaliteitsbewustzijn, zowel bij zorgverleners als patiënten.' Jan-Bart van Lent, orthopedisch chirurg en tevens medisch manager van de afdeling Orthopedie, is blij met de kwaliteitsstandaard. 'Dit is een erkenning voor de kwaliteit van zorg die wij als orthopeden, paramedici en ondersteuners bieden.'

Publicatie normdocument Patiëntveiligheid
De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8009 beschrijft de basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Ook andere gezondheidszorginstellingen die een VMS willen implementeren, kunnen gebruik maken van de eisen aan het VMS zoals in deze NTA beschreven. Het VMS richt zich op het beheersen van risico's voor de patiënt en het verminderen van schade aan de patiënt. Daarbij is de ambitie het aantal incidenten, waarbij schade optreedt aan de patiënt, te reduceren tot nul. Meer informatie: http://www.vmszorg.nl/.

NFC Index presenteert tweede Light Index voor de Zorg
De nieuwe de NFC Light Index®Zorg, 2010 geeft inzicht in de kosten van de activiteiten van Huisvesting, Diensten en middelen, ICT en Facility management (NEN 2745, rubriek 1, 2, 3 en 5). Meer informatie: http://www.nfcindex.nl/.

Buurtplan Sterrenberg gaat in de uitvoering
Wijkwethouder Johan Varkevisser van de gemeente Zeist laat op 1 september 2011 op symbolische wijze buurtplan Sterrenberg in werking treden door zijn beste idee voor een activiteit in de nieuwe wijk Sterrenberg in een ideeënbus te deponeren. Dit doet hij samen met bewoners uit de wijk. Hiermee gaat het buurtplan Sterrenberg de uitvoeringsfase in. Sterrenberg wordt een bijzondere wijk: de mensen met een verstandelijke beperking die hier al wonen, krijgen de kopers en huurders van de marktwoningen als nieuwe buren. Er komen 400 woningen voor de reguliere markt (koop en huur) en ongeveer 250 cliënten van Abrona krijgen of hebben reeds een woonplek in een van de nieuwe woonvoorzieningen van Abrona. Begin 2011 zijn de eerste nieuwe koopwoningen opgeleverd. Er zijn nog woningen beschikbaar.

Crossbeta Biosciences ontvangt 0,75 miljoen euro subsidie
Crossbeta Biosciences, een biotechnologie bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor misvouwen eiwitziekten, maakte op 28 augustus 2011 bekend dat het een subsidie ter waarde van 0,75 miljoen euro heeft ontvangen voor haar alzheimerproject. De subsidie is toegekend door EuroTrans-Bio en stelt Crossbeta Biosciences in staat om de ontwikkeling van een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer verder voort te zetten. Meer informatie: http://www.crossbeta.com/.

Eerste zorginstelling in regio Amersfoort doorstaat tolerantiescan
Zorgboerderij de Stoethoeve, Birkstraat 131 in Soest, ontvangt op donderdag 1 september om 12.00 uur de Roze Loper uit handen van wethouder Rosan Coppes uit Soest en de voorzitter van de Amersfoortse stichting Keiroze, Brigitta Gadella. Het is een certificaat waaruit blijkt dat de instelling een homovriendelijk beleid heeft waar zowel cliënten als personeel openlijk voor hun seksuele geaardheid kunnen uitkomen.

HIS-KIS koppeling operationeel bij Ketenzorg Friesland
VitalHealth en Ketenzorg Friesland hebben de afgelopen periode volledige tweezijdige HIS-KIS koppelingen geoperationaliseerd bij een groot aantal eerstelijnspraktijken in Friesland. Dit is op basis van het VitalHealth KIS en het merendeel van de aanwezige HISsen die in Friesland worden gebruikt. Het betreft koppelingen met onder meer Medicom, Promedico-VDF, MIRA, MicroHIS en OmniHIS.

Philips introduceert iPhone app voor cardiologen
Philips introduceert de eerste iPhone app voor slaapapneu en cardiovasculaire aandoeningen, speciaal voor cardiologen. Op het Congress of the European Society of Cardiology (ESC) 2011, dat afgelopen weekeinde in Parijs begon, zal Philips clinici van over de hele wereld een blik gunnen op toekomstige innovaties die zijn ontwikkeld om grote veranderingen teweeg te brengen op het gebied van cardiale zorg, inclusief de huidige behandeling van cardiovasculaire aandoeningen en gerelateerde hartziektes. Een goed voorbeeld hiervan is de introductie van 's werelds eerste mobiele applicatie ('app') voor slaapapneu die speciaal voor cardiologen is ontwikkeld en als hulpmiddel dient voor de vroege detectie en diagnose bij hun patiënten. Meer informatie: http://www.philips.nl/nieuwscentrum.

Problemen geïsoleerde allochtone mantelzorgers vaak niet herkend
'Als ik vertel dat ik de zorg niet meer aan kan, dan zal mijn familie mij niet goed vinden', zegt een van de geïnterviewde mantelzorgers in het MOVISIE onderzoeksrapport. 'Alleen slechte vrouwen klagen.' Het is een opvatting die geïsoleerde allochtone mantelzorgers belemmert bij het zoeken en aanvaarden van hulp. Dit onderzoek, onder leiding van Evelien Tonkens, schetst een vaak schrijnend beeld hoe deze mantelzorgers hun zorgsituatie zien. Ook geeft het onderzoek inzicht in hoe deze groep kan worden bereikt door de hulpverlening en welke hulp en interventies zinvol zijn om hun lasten te verlichten en hun isolement te doorbreken.

Saxenburgh Groep kiest QlikView voor snel inzicht in informatie rond DBC's
QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery – user-driven Business Intelligence, maakt bekend dat de zorgorganisatie de Saxenburgh Groep gekozen heeft voor het QlikView Business Discovery platform. QlikTech partner ilionx is momenteel bezig met de implementatie. Op korte termijn krijgen de zorgondernemingen van de organisatie via een QlikView applicatie inzicht in de informatie rond diagnosebehandelingcombinaties (DBC). Daarnaast wordt de financiële en HR-informatie geïntegreerd in één applicatie.

Koningin opent nieuwbouw Zorgplein Maaswaarden
Hare Majesteit de Koningin opent op woensdagmiddag 12 oktober 2011 in Wijk en Aalburg het nieuwbouwcomplex van de locatie Wijkestein van Zorgplein Maaswaarden. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg, dagverzorging en -behandeling en verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg.

Online zelfhulp voor depressieve diabetespatiënt in basispakket VGZ
De online zelfhulpcursus Diabetergestemd.nl is online beschikbaar. De cursus helpt depressieve klachten bij diabetespatiënten te verminderen en daarmee een toename van klachten dan wel een depressieve stoornis te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een op de vijf diabetespatiënten lijdt aan een depressie. Zorgverzekeraar VGZ vergoedt de cursus Diabetergestemd.nl als eerste in Nederland voor haar verzekerden. Meer informatie: http://www.diabetergestemd.nl/.

Reageer op dit artikel