nieuws

Meer efficiency door minder overhead zakelijke dienstverlener

Geen categorie

De overhead bij zakelijke dienstverleners is sterk gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de omvang en kosten van de overhead van zakelijke dienstverleners. Uit het onderzoek blijkt dat het overheadpercentage van de totale formatie over de afgelopen vijf jaar met 8 procent afnam. Indirecte functies zijn in sterkere mate verkleind dan directe. Het onderzoek werd uitgevoerd bij accountants- en advieskantoren, ingenieursbureaus en researchcentra, advocatenkantoren en financiële dienstverleners. Tussen deze sectoren bestaan nog steeds aanmerkelijke verschillen.

 

 

Tarieven staan onder druk, vooral bij ingenieursbureaus en financiële instellingen. Omzetprognoses zijn bijna overal lager dan andere jaren. Door deze ontwikkelingen loopt de formatie in de zakelijke dienstverlening terug. Een aantal sectoren zit traditioneel hoog in de overhead zoals de juridische dienstverleners en financiële dienstverleners, maar die beginnen pas nu de druk te merken. 

Luddo Oh, Senior Managing Consultant bij Berenschot: ‘Bij een kleinere flexibele organisatie hoort ook een kleinere overhead. De meeste zakelijke dienstverleners lijken dit goed te beseffen en reduceren de indirecte functies sterker dan het primair proces. De overhead is in de afgelopen vijf jaar gedaald van 21,0 naar 19,5 procent van de totale formatie. Daarnaast zijn veel organisaties de laatste twee jaar sowieso al flink gekrompen; zij hebben hun overhead nog eens extra gereduceerd.'

Flexibiliteit en het Nieuwe Werken
Nog steeds valt echter bij veel organisaties efficiencywinst te behalen. Belangrijke thema's zijn het verhogen van de flexibiliteit en het invoeren van Het Nieuwe Werken ter besparing op facilitaire kosten en ter verhoging van de productiviteit. De nadruk komt veel meer te liggen op het genereren van rendabele omzet met een daarbij passende, marktconforme overhead.

Senior Consultant Roel van Lanen: ‘Veel organisaties hebben geïnvesteerd in marketing en business development om de positionering te verbeteren. Zo proberen zij hogere marges te realiseren en uit de neerwaartse spiraal weg te blijven'. Succesvolle organisaties zijn niet alleen bezig met het verlagen van de kosten, maar ook met het professionaliseren van de overhead en het verhogen van de winstgevendheid. 

Onder overhead vallen alle functies die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers op de werkvloer. Het gaat daarbij om management & secretariaat, personeel en organisatie, financiën & control, automatisering, communicatie en facilitaire zaken.

Klik hier voor meer informatie en het boekje benchmark zakelijke dienstverleners

Reageer op dit artikel