nieuws

NHG doet mee met landelijke Manifestatie Huisartsenzorg

Geen categorie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap participeert in de organisatie van de landelijke Manifestatie Huisartsenzorg op 6 oktober 2011. De door minister Schippers aangekondigde bezuinigingen hebben direct invloed op de huisartsgeneeskundige zorg en duperen de patiënt: generalistische, persoonsgerichte, continue zorg wordt bedreigd, aldus de NHG.De stijging van de kosten voor huisartsenzorg is een direct gevolg van gewenst […]

Het Nederlands Huisartsen Genootschap participeert in de organisatie van de landelijke Manifestatie Huisartsenzorg op 6 oktober 2011. De door minister Schippers aangekondigde bezuinigingen hebben direct invloed op de huisartsgeneeskundige zorg en duperen de patiënt: generalistische, persoonsgerichte, continue zorg wordt bedreigd, aldus de NHG.

De stijging van de kosten voor huisartsenzorg is een direct gevolg van gewenst en uitgevoerd beleid. Op het gebied van chronische ziekten is de zorg in de huisartsenpraktijk de afgelopen jaren meer gestructureerd en kwalitatief verbeterd. Hierdoor wordt steeds meer chronische zorg verplaatst van tweede naar eerste lijn. De extra honorering in de vorm van zorgprogramma's (DBC's)heeft dit beleid mede gestimuleerd. Er wordt dus gekort op bewust ingezet en gewenst beleid. Substitutie van tweede naar eerste lijn en verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg worden hierdoor gefrustreerd. Basiszorg in de eerste lijn komt door de korting in de knel. Basiszorg die essentieel is om de kernwaarden van de huisartsenzorg vorm te geven: generalistisch, persoonlijk en continu.

Vraag naar huisartsenzorg zal alleen maar toenemen
De beperking van de groei in de tweede lijn, de kortingen in de ggz, de kortingen op algemeen maatschappelijk Werk door gemeenten en tal van andere kortingen zullen ook hun invloed hebben op de huisartsenzorg. Groei van wachtlijsten, strengere indicatiestellingen en snellere terugverwijzingen zullen allemaal leiden tot meer vraag om zorg in de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk moet daar wel de mogelijkheden voor hebben. Korten op huisartsenzorg ligt daarom niet voor de hand en dupeert uiteindelijk de patiënt.

Korten maakt meer kapot dan je lief is
De huisartsgeneeskunde in Nederland staat hoog aangeschreven en heeft veel mogelijkheden voor de toekomst. Een verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid, meer ruimte om een regierol te vervullen en meer tijd voor de patiënt kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit en doelmatigheid van de huisartsenzorg en voor de zorg als geheel, ook op het gebied van gezondheidsuitkomsten. Een sterke eerstelijnszorg heeft daarop een wetenschappelijk onderbouwde gunstige invloed. De spilfunctie van de huisarts in de zorg is cruciaal. Een sterke eerstelijnszorg moet dan wel in de gelegenheid worden gesteld om die functie te vervullen. Aldus de NHG.

Bron: NHG.

Reageer op dit artikel