nieuws

Optimisme onder cfo’s naar laagste niveau in twee jaar

Geen categorie

Het optimisme onder cfo's over de financiële vooruitzichten van de eigen organisatie is in het tweede kwartaal van 2011 afgenomen naar het laagste niveau in twee jaar. Toch verwacht 70 procent van de ondervraagde cfo's wel dat de cash flow de komende twaalf maanden toeneemt. De verwachte toename zal wel kleiner zijn dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de tiende CFO Survey van Deloitte. Dit onderzoek wordt elk kwartaal gehouden.

In het tweede kwartaal treedt weinig verandering op in de verwachte kosten en beschikbaarheid van bancair krediet. Men blijft licht positief over de beschikbaarheid van krediet en negatief over de kosten hiervan. Opvallender is de verandering in de populariteit van het uitgeven van obligaties en aandelenemissies als financieringsvorm. In het eerste kwartaal was de populariteit van beide nagenoeg gelijk en positief, maar in het tweede kwartaal geeft ruim 40 procent de voorkeur aan de obligatiemarkt en staat bijna 15 procent per saldo negatief tegenover het uitgeven van aandelen.

Volgens Deloitte hebben onstabiele en onzekere markten een negatief effect op het aantal aandelenemissies en de aantrekkelijkheid van aandelen als financieringsinstrument. 

De verwachting over de toename in M&A activiteit blijft hoog, maar neemt wel af (van 86 procent naar 77 procent). Een grotere verandering treedt op als het gaat om de verwachting van Private Equity deals. In het eerste kwartaal van 2011 verwachtte 86 procent een toename van activiteit, in het tweede kwartaal is dit afgenomen naar 62 procent.

Lees meer op de site van Deloitte

Reageer op dit artikel